Предотвратете инфестация от Ориенталски Хлебарки

Ориенталски Хлебарки Blatta Orientalis Предотвратете инфестация от

Както при повечето домашни вредители, най-добрият начина да предотвратите нашествие на ориенталски хлебарки е да поддържате добра хигиена в дома си.

Ориенталски Хлебарки Blatta Orientalis Предотвратете инфестация от

Основни превантивни мерки

Мерките, които трябва да предприемете за целта, са подобни при всички видове хлебарки:

 • Запушете местата, през които хлебарките биха могли да влязат в дома ви, поставете мрежи на прозорците, отдушниците и тръбите си;
 • Проветрявайте често, за да избегнете натрупването на влага;
 • В случай на водни течове, поправете ги възможно най-бързо;
 • Почиствайте често, като винаги проверявайте за вредители, под и зад мебелите си;
 • Когато почиствате, използвайте прахосмукачка вместо метла, за да премахнете евентуалното наличие на яйца;
 • Изхвърляйте често боклука си;
 • Измивайте съдовете ежедневно;
 • Проверявайте всички предмети, като кутии,мебели,чанти и др., които внасяте в дома си, за наличието на яйца;
 • Уверете се, че хлебарките не биха могли да достигнат до боклука ви;
 • Ако не е в хладилника, храната винаги трябва да е покрита;
 • Използвайте чантички за прахосмукачка за еднократна употреба и ги сменяйте редовно.

Превантивни мерки за кухнята и банята:

 • уверете се, че чантите ви с боклук са плътно завързани и кофите за боклук имат плътно прилепващ капак; при възможност ги съхранявайте на сухо място;
 • проверявайте прането и чантите с покупки преди да влязат в домакиството ви, за да не внесете с тях яйца, ларви или възрастни ориенталски хлебарки;
 • храна и хранителни отпадъци трябва да са покрити, тъй като биха привлекли насекоми;
 • измивайте мръсните си чинии редовно и изхвърляйте отпадъците на всеки два дни;
 • поставете плочки в кухнята и банята, тъй като те предотвратяват движението на хлебарките.

Често правете инспекции на дома си за да избегнете появата не само на хлебарки, но и на всички останали домашни вредители.

Got a question?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASK A QUESTION