Предотвратете инфестация от Ондатри

Ондатри Ondatra Предотвратете инфестация от

Въпреки че мускусният плъх, още наричан ондатра, е естествен обитател на Северна Америка, видът му е бил пренесен в части от Европа, Азия и Южна Америка. В някои страни от Европа като Белгия, Франция и Нидерландия ондатрата е смятана за инвазивен вредител заради щетите, които причиняват с копаенето си на диги и бентове, на които тези низинни държави разчитат за защита от наводнения. Там, те биват залавяни, отравяни и елиминирани в опит на запазване на популацията им под контрол. Мускусният плъх също така се храни с царевица и други градински насаждения, растящи в близост до водни източници, така че те могат да бъдат смятани за вредители и от фермерите.

Ондатри Ondatra Предотвратете инфестация от

Първата стъпка от предотвратяване щети от ондатра е да се научите как да ги разпознавате. Щетите от тях възникват в резултат на техния навик да копаят и често пъти те не остават незабележими докато сериозна деструкция не настъпи. Затова е важно да разберете как да идентифицирате животното и неговите изкопи, както и други признаци за появата му.
Признаци за наличие на мускусен плъх в градината включват:

 • следи от мускусен плъх: четири пръсти на предните и пет на задните крайници с видими нокти; видима следа от опашка между стъпките;
 • изпражнения от мускусен плъх върху суха, повдигната повърхност като пънери, дънери, камъни и платформи за храна;
 • струпвания от кал и водна растителност, широки до 2.5 метра и високи до 1.5;
 • входове на техни изкопи: дупки в бентове, около 15-20 см в диаметър и над 90 см под нивото на водата;
 • изтичащи езерца или язовири заради копаене;
 • разпадащи се брегове заради прекомерно копаене.

Превантивни мерки срещу инфестация на ондатри

Мускусните плъхове не само нападат зърнени култури във фермите, но също така прекъсват и поливните системи по нивите. Те имат навик да строят домовете си около бентове и диги, като отслабват структурата им и съответно ги разрушават. В някои случаи тяхната дейност отслабва бреговете на водни басейни, което стартира процес на ерозия, увреждайки екосистемата и топографията на региона. За да предотвратите това мускусния плъх да изкопае високо в бреговете на воден басейн, поддържайте разликите в нивото на водата до минимум. Манипулация на водното ниво може да помогне да прогоните вредителя от мястото. Повишаването на нивото до това на наводнение ще принуди животните да се преместят. Подобен ефект се постига през лятото със снишаване на водата, което ще позволи на хищници да нападат хралупите на ондатри, правейки мястото опасно за по-нататъшното им развитие.
Ако дворът ви има езеро, което искате да предпазите от ондатра, вие ще трябва да елиминирате източника им на храна. Те ще се преместят веднъж щом нямат достъп до достатъчно храна, и не биха си построили нов дом до място, където няма храна. Въпреки че може да е трудно напълно да премахнете храната, започнете да се целите във водни растения като водорасли, водни лилии и острици.
Следващата стъпка, която трябва да предприемете е да построите ограда от тел около езерото или друго водно съоражение. Погрижете се да заровите оградата поне 40 см в земята, за да предотвратите преминаването чрез прокопаване на вредителя. На височина се нуждаете от едва 60 см. Друг превантивен подход е да възпрепятствате животните от прокопаване като пазите тревите и растителността около водата окосени. Ондатрите предпочитат мястото, където копаят да е с гъста растителност, така че циментирайте телта и я изравнете с брега на езерото, за да предотвратите дейността им.
Тъй като те са предпазливи животни, мускусните плъхове ще се опитат да избягат при опасност. Ако откриете нови вкопавания в началния им стадий, входовете им могат да бъдат запълнени не само с камъни, но и с парцали напръскани с урина на хищник или амония. Откриването на тунелите им в горната им част също би помогнало. Успехът на тези методи зависи от нивото на упоритост на вредителя, така че е недълготраен. Ако притежавате куче, което през нощта будува из двора, вие ще можете да запазите мястото свободно от вредители, които ще избягат при среща с хищника.
Различен метод да предотвратите инфестация е като употребите репелент като пръскачки с реле, което се активира при движение. Поставете ги по целия периметър на езерото или поточето, тъй като те ще се активират при усещане на движението на мускусен плъх и ще изпуснат струи вода, които биха уплашили вредителя. Инсталирайте ги правилно, за да обезкуражите животните от това да приближат. Някои примери за места, където може да ги поставите включват:

 • задните ъгли на градината;
 • около периметъра на неограден имот;
 • на всеки вход към имота, къщата или засегната зона;
 • пред бърлога на ондатра;
 • до кофите ви за боклук.

За да предотвратите щети на езерото или друг източник на вода, отблъснете мускусните плъхове от двора си, вземете мерки да направите мястото неприветливо, което и най-доброто решение на проблема. Знае се, че мускусния плъх търси активно различно място за живеене, ако не намира достатъчно храна на сегашното. През ранна зима, можете да снишите нивото на водата до поне 60 см под нормалното ниво. След това напълнете тунелите им с тежки камъни и хванете останалите ондатри с капани. Можете да намерите повече информация за тези методи на нашата статия ‘Как да се отървем от ондатрата/мускусен плъх/’, където ще прочетете за залагане на примамка, улавяне, и контрол върху нашествия от вредителя.

Got a question?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASK A QUESTION