Предотвратете инфестация от Германски Хлебарки

Германски Хлебарки Blattella Germanica Предотвратете инфестация от

Най-добрият контрол срещу появата на германските хлебарки, както и много други вредители, е поддържането на хигиената в дома ви. За да предотвратите евентуално нашествие, почиствайте често,поддържайте кухнята си чиста и не оставяйте влагата да се натрупва.

Германски Хлебарки Blattella Germanica Предотвратете инфестация от

Превантивни мерки

Мерките, които трябва да предприемете срещу появата на германските хлебарки са подобни и при останалите видове хлебарки:

 • Запушете местата, през които хлебарките биха могли да влязат в дома ви, поставете мрежи на прозорците отдушниците и тръбите си;
 • Проветрявайте често и се старайте слънчевата светлина да достига дома ви, за да редуцирате влагата;
 • Почиствайте с прахосмукачка, а не с метла, за да избегнете разпространението на яйца;
 • Използвайте торбички за прахосмукачката за еднократна употреба и ги изхвърлете веднага след употреба;
 • Уверете се, че хлебарките не биха могли да достигнат до боклука ви;
 • Често изхвърляйте боклука си;
 • Проверявайте храната и прането, което внасяте в дома си за да избегнете внасянето на яйца;
 • Храната трябва да е недостъпна за хлебарките през цялото време;
 • Измивайте съдовете си възможно най-често;
 • Всички кухненски електроуреди, трябва да се поддържат чисти, без всякакви остатъци от храна и мазнина;
 • Спрете течовете и изведете ненужната вода встрани от къщата;
 • Хранете се само в едно помещение; като не пренасяте храна из къщата си ще предотвратите риска от разливания и трохи нападали навсякъде;
 • Поставете плочки в кухнята и банята, защото те попречват на движението на хлебарките.

Добрата хигиена може не само да предотврати евентуалното нашествие на хлебарки, но и да подобри значително ефекта на третирането на вече налична инфестация. Препоръчително е да предприемете мерки и срещу повторни инфестации на дома ви. Поддържайте външната част от дома си чиста, уверете се че прозорците и вратите се затварят добре, като не оставят никакви пролуки. Често правете проверки на дома си за да предотвратите нашествие не само на германски хлебарки, но и на други видове вредители.

Got a question?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASK A QUESTION