Предотвратете инфестация от Диви прасета

Диви Прасета Suidae Предотвратете инфестация от

Дивите прасета (или още познати, като глигани) са високо адаптивни и способни да се грижат за себе си, което им позволява да съществуват в различни условия. Появата на диви прасета може да причини големи щети, особено на добитъка, селскостопанските култури, горите, околната среда, даже и може да е заплаха за местните диви животни. По принцип избягват райони в които може да се натъкнат на хора, но поради увеличението на човешката популация, разширяването на тези райони е намаляло. Когато диво прасе попадне в населено място може да се опита да търси храна в боклука, но ще го направи през нощта и ще бъде трудно да се види.

Диви Прасета Suidae Предотвратете инфестация от

 

Дивите прасета могат да причинят щети на селскостопанските култури като ги ядат или тъпчат, като ровят със зурли, или като се въргалят. Това образува дупки, поврежда корените на растенията и прави бразди, които могат да повредят фермените машини и да застрашат техните оператори. Ровенето, валянето и тъпкането сбиват почвата, което нарушава водната пропускливост и питателността на храната. Освен това, неудобствата в почвата допринасят за разпространението на инвазивни растителни видове, които типично се развиват благоприятно в опустошени райони и завладяват по-бързо вече посятите растения. Дивите свине може понякога да се хранят с добитък, особено новородени агнета, кози или теленца. Ако това се случи, те обикновено са привлечени към местата за раждане от ароматът на следрода или феталната тъкан.

Превантивни мерки

Популацията на дивите прасета може да бъде контролирана със смъртоносни и несмъртоносни методи. Обаче за да им попречите да нанасят щети върху посевите ви, можете да използвате отлъчващи методи, като поставяне на заграждения, използване на животни пазачи за предпазване на добитъка и ваксинация на животните за предотвратяване на разпространение на болести. Също така блокирайки достъпа им до храна ще помогне в отблъскването им, тъй като е известно, че те стоят в един район докато всичките източници на храна не бъдат изчерпани. Това изключително желание за ядене е проблемно поради много причини като например унищожаването на естествени екосистеми, прогонване на местни видове, но никое не е по-често срещано от опустошените посеви. Посеви от царевица, ориз, соя, дори памук биват опустошени от скитащите глигани. Дивите прасета са известни преносители на поне 45 вида различни паразити, които се най-често биват разпространени чрез техните изпражнения.
Тъй като са известни като “опортюнистичните всеядни” защото те могат да ядат всичко и да живеят навсякъде и да се репродуцират два пъти годишно с котила от 6 до 8 прасенца. Могат да бъдат смятани за опасни хищници, които трябва да бъдат спрени от погазване на вашите посеви.
Най-доброто време за предотвратяване на възможността на дивите прасета да скитат е преди растенията да бъдат развити. Веднъж имат ли източник на храна ще бъде трудно да ги държите далеч. Преди да бъдат развити посевите, трябва да поставите огради, особено ако знаете, че живеете в район в който могат да се появят диви прасета.
Както в случая с повечето вредители, предотвратяването на нашествие се състои основно от създаването и поддържането на неблагоприятна среда. В случая с дивите прасета, трябва да разберете че те имат 3 основни нужди: храна, вода и подслон. В повечето случаи, вашата собственост ще им предоставя храна, понякога и вода. Понякога на по-големи територии, могат да намират и подслон. Имайки това предвид се уверете че:
Не оставяте никаква храна навън, независимо човешка или за домашните ви любимци.
Уверете се че торбите ви с боклук са вързани здраво и че кофите ви имат добре пасващ капак.
Стройте здрави огради около примамващите източници на храна като например плодове,зеленчуци и цветя.
Ако имате градина и живеете в район, който е уязвим откъм нашествия на диви прасета, добре е да поставите ограждения навсякъде.
Монтирайте пръскачки със сензори за движение.
Други щети, които могат да причинят дивите прасета на добитъка е, че могат да се чифтосат с домашните свине. Ако свободно живеещ мъжки глиган се чифтоса с домашна свиня, това може да афектира чистотата на породата и всички бъдещи генерации ще бъдат засегнати от тези гени.
Когато поставите огради, поддръжката им е от особена важност. Оградата е толкова силна, колкото най-слабото и място и постоянно наблюдение е нужно да се предпазва от например клони на паднало дърво върху електрическа ограда, предпазване от поникване на трева и подрязване на сегашната. Дивите прасета могат да ровят под оградата, ако почвата е мека, макар че това може да бъде предотвратено донякъде като се зарови долната част на оградата в земята. Височината на оградата е важна, защото ако глиганът е обезпокоен може да мине през двуметрова ограда без проблем.
Използването на електрическа ограда около районът също работи доста добре, просто се уверете че е достатъчно силна и че домашният ви любимец няма достъп до нея.
За да се редуцират селскостопанските щети, като глиганите се задържат в гористи райони се прилага допълнително хранене. Това се прилага по времето в което е най-въжмозно посевите да бъдат ощетени.Този метод се прилага ефективно в някои райони. Засяването на царевица, овес и картофи в гористи райони също отблъсква свинете от появата им във фермите. Тези жертвени посеви изискват ограждения, които обаче се отварят през времето в което домашните посеви най-често биват увреждани. От друга страна обаче допълнителното хранене може да увеличи популацията на диви свине, тъй като допълнителната храна благоприятства за условията на животните, а това може да причини последващо увеличение на щетите нанесени върху посеви.
Ако тези превантивни мерки се провалят и числеността на дивите прасета, които обикалят вашата собственост се увеличи, ще трябва да бъдат използвани елиминационни методи, като например примамване, лов или капани. Повече детайли относно начини за контрол и премахване на дивите прасета можете да намерите в нашата статия относно “как да се отървем от диви прасета”. Ако естествените или механичните възпиращи средства не проработят, подгответе се да се срещнете с тези вредители и да ги хванете в капан, тъй като това би бил единственият начин да ги държите далеч от вашите посеви. Имайте предвид, че ако един или няколко са премахнати от вашата собственост, други могат да се появят особено ако живеете в район който благоприятства тяхното развитие. След като ги премахнете от вашата собственост продължете да прилагате превантивните мерки упоменати по-горе, тъй като може да има нова популация, която иска да се появи във вашата собственост.

Got a question?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASK A QUESTION