Предотвратете инфестация от Бобри

Бобри Castors Предотвратете инфестация от

Като мускусните плъхове, бобрите са напаст поради щетите, които могат да създадат с дейността си. Като използват зъбите си за прегризване на дървета, те също променят топографията на цели райони с преграждане на реки и други водни басейни при строежа на домовете си. Бобрите се нуждаят от целогодишен източник на вода, така че можете да ги намерите около поточета, езера, блата, и други заблатени местности и мочурища. В градски условия, те могат да се намерят около канали, крайпътни канавки, канализация. Признаците за тяхната активност са очевидни, тъй като те прегризват дървета под ъгъл от 45 градуса, оставяйки след себе си следи от дървесина.

Бобри Castors Предотвратете инфестация от

Бобрите са умни същества и са способни да превърнат всеки източник на прясна вода във тяхно семейно гнездо. Тъй като те са високо адаптивни и упорити, контролирането им може да се окаже трудна задача. Те могат да са големи разрушители в определена околна среда, затова се налага въвеждане на  мениджмънт за бобрите.

Превантивни мерки срещу бобрите

За да прогоните бобрите от ограждащата ви среда, вие ще трябва да направите хабитата по-неудобен за тях. Разрушете  бентовете и други прегради, които те са построили, тъй като чрез премахването на тези ключови структури ще е по-трудно за нови бобри да се завърнат. Тъй като те са упорити създания, може да е необходимо да повторите операцията, докато животните не сменят обитанието си, тъй като те са известни с това да построяват бентове за една нощ. Последвайте също инструкциите по-долу за методи, с които да задържите бобрите настрана:

  • поставете мрежа с височина поне 1 метър и достатъчно широка, за да позволява растежа на дървета;
  • инсталирайте ограда, за да задържите бобрите настрана от гори, горички и други местности с висока растителност (телена или екетронна);
  • пазете долната част на оградата плътно до земята, за да предотвратите преминаването на бобри под нея;
  • инсталирайте системи за дренаж, които не позволяват на бентовене на бобрите да контролират нивото на водата;
  • засадете дървета и растителност, които бобрите не обичат, като бъз и капини;
  • боядисайте стволовете на дърветата със смес от пясък и боя (120 мл едър пясък на литър латексна боя), за да предпазите дърветата от щети от бобри;
  • растително или минерално масло с лют пипер и след това нанесено върхи кората на дървото също помага.

Различни техники за създаването на пътища могат също да миниманизират или предотвратят щетите, нанесени от бобрите. Тези техники обикновено включват избирането на правилния вид водосток. Бобрите избират местата си за конструиране на бент по звукът от течаща вода, така че уголемени, обли водостоци, бездънни арковидни водостоци и мостове, които не препречват течението на водата могат да намалят шансовете за това тези вредители да си построят преграда там. Главната повреда, която тези животни причиняват преди всичко е тази нанесена върху променящия се природен пейзаж, както и причиняването на наводнения. Бентът, построен от бобри във ваш имот, може да не ви пречи директно, но можете да сте отговорни, ако водата прелее или бентът се скъса и залее съседите ви по-надолу по течението. Щетите нанесени на околната среда или тези от наводнение може да варират от леки до такива за милиони левове.
Бобрите поддържат и защитават териториите си, които са зони за хранене, гнездене и размножаване. Те инвестират голямо количество енергия в териториите си и не толерират негостоприемници, като дори могат да станат агресивни при среща с такива, така че бъдете внимателни, когато си имате работа с бент или преграда, първо се уверете, че са изоставени.
Във връзка със здравните рискове, бобрите са най-известни като преносители на ламблиоза, инфестиращ паразит, но те могат също така да пренасят нематоди, трематоди и кокцидиоза. Те биват отглеждани и заради кожата им, и са защитени от много закони в различни страни. В допълнение на това, бобрите честа са боязливи към капани и променят поведението си, за да избегнат каквито и да било заплахи, като например сменят режима си от дневен на нощен.
Техният принос в промяната на топографията също така може да се види като положително от някои хора. Мъртвите дървета, които остават, може да се използват от други животни като лястовичките, горските патици, сините чапли, орелите, орелът рибар, кълвачите, костенурките. Тези, както и много други, разчитат на мъртвите дървета за храна, подслон и места за почивка. Въпреки че смъртта на някои дървета може да изглежда разрушаваща и неатрактивна за нас, тя има изключително важна роля за екосистемата и дори е необходима. От друга страна това позволява и допускането на повече светлина до водата, което осигурява и стимулира развитието на алги, миркоорганизми, безгръбначни и водорасли, които могат да станат основата на една нова хранителна верига.
Защитата на дърветата от своя страна също модифицира околната среда като намалява хранителния достъп на бобрите. Колкото повече дървета са защитени, толкова по-бързо вредителите ще се преместят от локацията. Така че когато си имате работа с бобрите е важно да оцените всички възможни последващи ефекти, ако искате да приложите превантивните мерки посочени по-горе.
Ако имате проблем с нашествие от бобри, обаче, вземете под внимание действията, описани в нашата статия ‘Как да се отървем от инфестация на бобри’, тъй като тези действия може да са трудни поради упоритостта на тези животни. И дори когато успеете да ги елиминирате от имота си, винаги вземайте превантивни мерки, защото е по-добре да сте в безопасност, отколкото да си имате работа с тях още веднъж.

Got a question?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASK A QUESTION