Трипси Thysanoptera Информация за

Информация за Трипси

Трипси, известни още като бурни мушици, бурни буболечки, царевични мушици и физоподи са малки насекоми принадлежащи към разред Thysanoptera. Има около 6,000 известни вида трипси и разрядът Thysanoptera може да бъде разделен на 2 подразреда, които се различават по еволюционен, морфологичен, както и поведенчески характер.

Трипси Thysanoptera Как да се отървем от

Как да се отървем от Трипсите

Трипсите са разред дребни животни от клас Насекоми. Те се хранят с разнообразие от малки животни и растения, като пробиват и изсмукват вътрешностите им. Някои видове трипси се хранят с насекоми, които са вредители, и така се смятат за полезни, докато други нападат растения с търговска стойност (като зеленчуци – лук, боб, моркови, тиква и др., и цветя – гладиоли, рози, др.), превръщайки се във вредители.

Трипсите са стройни насекоми с назъбени крила и уникални асиметрични усти. Различните видове трипси се хранят с разнообразна растителност и животни, като ги перфорират и изсмукват вътрешността им. Описани са около 6,000 вида трипси. Много от тях са вредители по растения с търговска стойност. Няколко вида са преносители на над 20 вируса по растенията. Други трипси са полезни, тъй като се хранят с други вредители и акари. При благоприятни условия, например в оранжерии, много видове може да увеличат популацията си като сформират големи ята поради липсата на естествен хищник, което ги прави напаст за човека.