Термити Isoptera Информация за

Информация за Термити

Термитите са насекоми принадлежащи към разред Blattodea. Думата “термит” произлиза от латинското “termes” ( което означава “дървесен” или “бяла мравка”) и “terere” (което означава “ да потъркам”, “да изтривам”, “да ерозирам”).  По-рано са били известни под името “terminarium” или “termitaria”, докато в по-ранния английски са ги наричали просто “дървесни мравки” или “бели мравки”. Въпреки препратката е важно да се отбележи, че термитите не са мравки. В момента има около 3,100 идентифицирани вида термити.

Термити Isoptera Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Термити

Подземните термити са най-често срещаните видове термити, които инфестират дома и градината ни. Те изграждат колониите си в почвата под или около структури, и излизат, за да се хранят с дърво и други материали, съдържащи целулоза. Що се отнася до достигане на термитите до дома ви, имайте пред вид, че те са изключително опитни и контрол върху тях всъщност трябва да се извърши в две части: предтовратяването им от влизане в дома и третиране на налична колония в близост до дома ви.

Термитите са насекоми от рода Isoptera. Въпреки че те често са наричани бели мравки, те не са мравки. Подобно на осите, мравките и някои пчели от рода Hymenoptera, термитите разделят труда сред различни касти, състоящи се от стерилни мъжки и женски работници и войници. Всички колонии имат плодовити мъжки, наречени крале и една или повече пловодита женска наречена кралица. Те се хранят главно с мъртва растителност и целулоза, основно под формата на дърво, паднали листа, почва или животински изпражнения. Те са разпространени из целият свят освен Антарктика. Техните колонии са различни по размер, от няколко стотин индивида до огромни общества от по няколко милиона термита, като цикълът на живот на кралиците им е след най-дългите от всички насекоми на света със някои кралици живеещи от по 30 до 50 години.