Скакалци Caelifera Информация за

Информация за Скакалци

Скакалците са насекоми, които принадлежат към подразряд Caelifera, разряд Orthoptera. Има около 18,000 вида скакалци. Те могат да бъдат разделени на две основни групи според дължината на техните антенки – дълги или къси. Късоантенните обикновено са по-разпространени. Скакалците са обикновено земни същества със силни задни крака, които им позволяват да избягват от опасностите като подскачат силно. Когато популацията на скакалците е много голяма и околната среда благоприятства, някои видове скакалци могат да сменят цвета и поведението си и да сформират рояци.
Без значение на формата, скакалците са лакоми и ядат зърнени култури, зеленчуци, дори цели пасбища, особено ако са на рояк. Това ги прави доста опасен вредител, защото имат възможност да унищожат големи площи с посеви.
В някои държави като Мексико, Китай, Индонезия и някои арабски държави, скакалците се ядат, защото се смята, че са богат източник на протеин.

Скакалци Caelifera Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Скакалци

Където намерите трева, ще намерите и скакалци, а някои от стотиците видове от семейството им са в списъка на опасните вредители в градината и по земеделски насаждения. Хладни, дъждовни лета са причината много от скакалците да падат жертва на болести, докато сухи, горещи лета предизвикват големи главоболия с нашествия от насекомото. Напастта може да има опустошителен ефект върху човешката популация, причинявайки глад и катаклизми. Те са споменати както в Корана, така и в Библията и са също така отговорни за епидемии от холера, резултат на загниващи по плажовете тела на удавени в Средиземно море скакалци.

Скакалци Caelifera Предотвратете инфестация от

Как да се отървем от скакалците

Скакалците са насекоми от подразред Caelifera, раздер Правокрили – Orthoptera. Те са лакомни растителноядни, които на ден изяждат почти половината от теглото си. Заради това, те са смятани от много хора за опасни вредители при зърнените култури, зеленчуците, полята, цветята и други: както ларвите, така и възрастният индивид ядат листата и стволовете на растенията, а когато популация от скакалци развият поведението на рояк те са способни да унищожат големи площи от растителност.

Скакалците са насекоми от подразред Скакалци (Caelifera), част от разред Правокрили (Orthoptera), който също включва щурците. Те са наземни обитатели, които имат добре развити задни крака, позволяващи им да извягат от заплаха чрез енергични скокове. При голяма гъстота на популацията и под определени екологични условия, някои видове могат да сменят цвета и поведението си, превръщайки се в ята. Скакалците са растителноядни, със няколко вида от тях, които се превръщат във вредители за житни култури, зеленчуци и поляни, особено когато милионните им ята преминават през и унищожават цели реколти.