Щипалки Dermaptera Информация за

Информация за Щипалки

Щипалките са насекоми принадлежащи към разред Dermaptera. Те са широко разпространени в Америка, Евразия, Австралия и Нова Зеландия. Най-разнообразни са видовете в тропичните и субтропичните региони. Единственият континент на който липсват е Антарктика, но за сметка на това има около 2,000 вида и 12 семейства разпространени навсякъде по света. Главно те са нощни създания, а през деня се крият в цепнатини. Най-активни са през нощта. Те се считат за вредители заради щетите, които причиняват на листата, цветята и други посеви. Те също могат да нахлуят в дома ви особено в по-студените сезони, затова е много важно да знаете как да предотвратите такова нашествие.

Щипалки Dermaptera Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Щипалки

Щипалките са в изобилие и могат да се срещнат из Америките и Евразия. Обикновената щипалка е пренесена в Северна Америка през 1907 от Европа, но се среща по-често в южните и югозападните части на щатите. Единственият местен вид на този континент е остроопашатата щипалка, но се срещат и други видове като Forficulidae, Labiidae, Anisolabididae и Labiduridae. С около 2,000 вида в 12 семейства те са един от по-малките разреда насекоми, и от тях, около 25 се срещат в Северна Америка, 45 в Европа (включително и 7 във Великобритания), и 60 в Австралия.

Щипалките са насекоми, принадлежаяи към разред Dermaptera и широкоразпространени в части от Европа, Америка, Австралия и Нова Зеландия, с по-голямо разнообразние в тропичните и субтропични райони. Единственият континент на който те не са е Антарктика, но със повече от 12,000 вида в 12 семейства те са разпространени навсякъде другаде по света. Те са активни през нощта като се крият в пукнатини през деня и излизат в търсене на храна през нощта. Щипалките са разпознати като вредители заради щетите, които нанасят на листната маса на растенията и цветята. Те могат също на инфестират дома ви, особено през студените месеци, така че това да сте способни да предотвратите такова нашествие е важно.