Прилепи Chiroptera Предотвратете инфестация от

Информация за Прилепи

Прилепите са бозайници от разред Chiroptera, чиито предни крайници формират ципести крила, които ги правят единствени бозайници, способни на истински и продължителен полет. Прилепите не размахват целите си предни крайници, както правят птиците, а вместо това размахват разстланите си пръсти, които са много дълги и свързани с тънка мембрана.

Прилепи Chiroptera Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Прилепи

Прилепите са полезни същества за всяка градина, тъй като консумират хиляди вредни насекоми, например комари. Ако обаче прилепите са започнали да се настаняват на места, където не принадлежат, като тавана ви, то незабавно вземете мерки, за да ги прогоните, стига да сте в район, където това е позволено по закон. Имайки пред вид, че те са животински вид, който се размножава бавно, в някои държави те са защитени от закон, тъй като тяхната диета пази насажденията от буболечки и други вредни насекоми. Ако намерите прилепи в жилището си, то вие може да сте под риска от нашествие на няколко вида болести. Животното може също да пренесе акари, бълхи или кърлежи, които също са преносители на други вируси.

Прилепи Chiroptera Как да се отървем от

Как да се отървем от Прилепи

Прилепите спадат към вторият най-голям разред бозайници – Chiroptera. Те са единствените бозайници способни на стабилен полет. Прилепите изпълняват важна екологична роля, като опрашват цветя и разпръскват плодови семена. Също така, те се хранят с вредители (като комарите), намалявайки нуждата от пестициди, затова ако присъстват близо до домa ви, може да се наложи да помислите, преди да решите да ги премахнете.

Прилепите са дребни бозайници от разред Chiroptera, чиито крайници са прераснали в крила, което ги прави единствените бозайници, способни да летят продължително. Прилепите са вторите по многобройност разред бозайници след гризачите с над 1,240 вида прилепи разделени в два подразреда: големите прилепи – летящите лисици, които се хранят с плодове и по-малките прилепи, които използват ехолокация. Известно е, че 70% от прилепите се хранят с инсекти, а останалите 30% – с плодове, или други животни.