Попови Прасета Gryllotalpidae Информация за

Информация за Попови прасета

Поповите прасета са насекоми, принадлежащи към семейство Gryllotalpidae от род Orthoptera. Към този род също принадлежат скакалците и щурците.
Има 6 категории попови прасета:
Индиоскапторини  (Indioscaptorini)
Триамескапторини (Triamescaptorini)
Грилотапелини (Gryllotalpellini)
Неокуртилини (Neocurtillini)
Скаптерисцини (Scapteriscini)
Грилоталпини (Gryllotalpini)
От тези 6 категории са разпознати 107 вида и е възможно да бъдат открити още. Neoscapteriscus didactylus е най-разпространеният вид. Късокрилото попово прасе (Scapteriscus abbreviatus), южното попово прасе (Scapteriscus borellii) ,  и жълтеникаво-кафявото попово прасе са видовете, които причиняват най-много щети в Северна Америка.

Попови Прасета Gryllotalpidae Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Попови прасета

Поповите прасета са уникални същества, които са се адаптирали добре към подземната си среда на обитание. Тяхното интензивно копане на тунели и агресивно поведение ги прави разрушители, на които трябва да се обърне подобаващо внимание. Липсата на симптоми за тяхното присъствие над земята докато са още подрастващи и лесни за контролиране прави тяхната превенция и залавяне трудна задача. Предизвикателствата свързани с поповите прасета обаче се разпростират далеч от това, че те живеят под земята и избягват да бъдат забелязвани. Последни изследвания показват, че тези насекоми са способни да държат на своето дори при най-добрите ни усилия за противното. Най-добрият начин да разберем как това се случва е да разгледаме жизнения цикъл и поведението на тези вредители.

Попови Прасета Gryllotalpidae Как да се отървем от

Как да се отървем от Поповите прасета

Част от семейство Gryllotalpidae, поповите прасета са големи насекоми с дължина, достигаща до 5 см. Те имат общо със щурците, скакалците и прелетните скакалци, но за разлика от тях, не могат да скачат, а се предвижват чрез бързо бягане или летене. Te се характеризират със своите предни крайници са видоизменени и наподобяват лопатки за копаене в пръстта. Те са считани за вредители във повечето части на света, тъй като те засягат растенията и техните корени докато копаят за храна и правейки тунели през тях. Живеят почти изцяло под земята, копаейки тунели с различен вид и цел – хранене, бягство, развъждане и отглеждане на малките.

Поповите прасета са членове на разред Правокрили, заедно със скакалците и щурците. Поповите прасета имат цилиндрични тела, с малки очи и лопатообразни предни крайници, които са се развили за копаене. Намират се по много части на света и където са били пренесени от човека, могат лесно да се превърнат във вредител, тъй като на новите места нямат естествен хищник. Някои от тях се хранят главно с корени на растения, а други и с грудки, докато трети са хищни.