Пчели Anthophila Информация за

Информация за Пчели

Пчелите са летящи насекоми близки до осите и мравките, много известни със своята опрашваща роля, правенето на мед и пчелен восък. Това са характерни черти на европейската медоносна пчела. Те принадлежат към рода Hymenoptera и подразред Apocrita. Известни са почти 20,000 вида пчели, които са разделени на 7 до 9 семейства. Могат да бъдат срещнати из целия свят с изключение на Антарктика, тъй като виреят само в среда, в която има цветя за опрашване. Най-известните видове освен европейските пчели са земните пчели и безцелните пчели, които също живеят в колонии и са социални. Тъй като те използват събраният цветен прашец и нектар като източник на протеин и енергия и по този начин правят мед, восък и прополис, пчелите са важна част от човешкия живот. Поради тяхното опрашване на посевите и създаването на мед, хората се занимават с пчеларство още от времената на древен Египет и древна Гърция.

Пчели Anthophila Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Пчели

Пчелите са летящи насекоми, близки роднини на осите и мравките, познати със своята роля в полинацията на растения, както и в случая с Европейската медоносна пчела – с производството си на мед и восък. Те са малки летящи насекоми, принадлежащи към рода Ципокрили, но могат да се групират в повече от 20,000 познати вида в 7 разграничени семейства. Те не са толкова опасни колкото осите и мравките. Тъкмо обратното, пчелите се смятат за доста полезни, било то по отношение на тяхната полинация, или производство на мед, меден восък или прополис. Когато са застрашени, обаче, пчелите могат да жилят, и тази атака от тяхна страна ги прави опасни, особено за алергични хора.

Пчели Anthophila Как да се отървем от

Как да се отървем от Пчелите

Пчелите са малки, летящи насекоми; спадащи към разред Hymenoptera. Те могат да бъдат групирани на 20,000 открити вида и 7 познати семейства. Въпреки, че са близко родствени на осите и мравките, те не са толкова опасни и са смятани за полезни. Поради факта, че играят важна роля в опрашването на цветята, както и заради продукцията на мед, пчелен восък, пчелно млечице и прополис.

Пчелите са летящи насекоми, родственици на мравките и осите, най-добре познати с ролята си на опрашители по растенията и цветята, но също така и с производството на мед и восък (Европейската медна пчела). Те принадлежат към разред Hymenoptera и подразред  Apocrita, Ципокрили. Има над 20,000 познати вида пчели, които населяват всички климатични пояси, в които има полиниращи цветя. Най-познатите от тях, освен Европейската медна пчела са земната пчела и безжилата пчела, които също живеят на колонии и са социални насекоми.