Паяци Araneae Информация за

Информация за Паяци

Паяците ( разред Araneae) са въздуходишащи членестоноги, които имат осем крака и зъби, които инжектират отрова. Те са най-големия разред членестоноги и се нареждат на седмо място по различие сред всички други разреди организми.

Паяци Araneae Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Паяци

Повечето паяци предпочитат да живеят навън, но доста често вие може да се натъкнете на няколко паяка, които са си намерили начин да влязат вътре в къщата в търсене на храна или подслон. Това да научите как да предотвратите това е важно, тъй като в зависимост от вида, паяците не са вредители, които искате да откривате в дома си. Броят им обикновено се увеличава през есента, а мъжките понякога влизат в къщата в търсене на партньор. Поддържането на чист дом е основна стъпка, която трябва да предприемете, за да запазите паяците настрана. Ако откриете паяжина, ще трябва да пуснете прахосмукачка, за да унищожите устройството на паяка за залавяне на храна.

Паяци Araneae Как да се отървем от

Как да се отървем от Паяците

С над 30,000 вида паяци в различните части на света, не е трудно за някои от тях да намерят пътя си към вашия дом. В по-голямата си част тези насекоми предпочитат да живеят навън, но ако забележите паяк вътре, то той е в търсене на по-добро убежище и храна.

Паяците са безгръбначни, хищни животни, характерни с това, че имат 8 крака, челюсти снабдени със зъби, отделящи отрова и паяжинна жлеза в долната част на корема. Tе са най-големи в разред Паякообразни и са на седмо място по разнообразност на вида сред всички останали видове организми. Паяците обитават всеки континент освен Антарктида. Най-малко 45,700 вида и 113 семейства са били записани досега. Някои от тях са отровни, други тревопасни, трети хищни. Те произвеждат коприна, за да залавят жертвите си или за да увият яйцата си; различават се по вид и цвят в зависимост от вида.