Мравки Formicidae Информация за

Информация за Мравките

Мравките, заедно с осите и печелите, са насекоми от разред Ципокрили. Те са еволюирали от насекоми подобни на осите и с времето са се разнообразили до около 22,000 вида, като от тях само 12,500 са били класифицирани. Мравките са лесно разпознаваеми с тяхната телесна структура напомняща малки възелчета.

Мравки Formicidae Как да се отървем от

Как да се отървем от Мравките

Мравките не са като обикновените вредители, те не ви вредят но тяхното присъствие не е добре дошло в домът ви. Ако имате лесно достижим източник на храна, дори и една мравка да го посети може да сте сигурни, че още ще я последват, защото мравките отделят химическа следа за да може други членове на колонията им да ги последват. Мравките не хапят, не разпространяват болести нито вредят на домовете.

Мравки Formicidae Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Мравките

Мравките са едни от най-разпространените организми на земята, те присъстват на всеки континент освен Антарктика и са изключително разнообразни (около 22 000 вида) за да могат да процъфтяват на множество хабитати по целия свят. Нашествието от мравки може да доведе до много проблеми включително заразена храна и щети по конструкцията на дома ви.

Мравките са насекоми от семейство Formicidae и заедно със осите и пчелите спадат към разред Ципокрили (Hymenoptera). Те са еволюирали от осите като с времето са се разграничили, достигайки до изчислените над 22.000 вида, от които само 12.500 са класифицирани. Те лесно се различават по своите лъковидни антени и специфичното възелоподобно телце.