Миещи Мечки Procyon Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Еноти

За да държите миещите мечки далеч от двора си, трябва да изготвите ефективен план. Защитните мерки винаги трябва да започнат с идентифициране на местата на които миещите мечки потенциално могат да нанесат щети. Това помага да разберете, къде и какви видове репеленти трябва да използвате за да бъдат най-ефективни. Миещите мечки влизат в тавански помещения, ядат зеленчуците от градината, крадат риба от вашето езерце, живеят под верандата, разпиляват боклук и чупят хранилките за птици.

Миещи Мечки Procyon Информация за

Информация за Енотите

Енотите (Procyon lotor) са средно големи бозайници, разпространени в Северна Америка. Те са интелигентни същества, които могат да се превърнат в проблем за всеки собственик. Представляват най-големият бозайник от семейство Енотови, а отличителните му белези са свръхчувствителните предни лапи и лицевата маска. Енотът е всеядно – диетата му се състои от 40% безгръбначни, 33% растителна храна и  27% гръбначни. Той е нощно животно с висока адаптивност към различни среди. Техният ареал се разпростира до планисти зони, крайбрежни блата и градски области, където  някои собственици ги възприемат като вредители. От 2005 насам са открити 25 различни вида, 4 от които могат да бъдат намерени на Карибските острови и Централна Америка. Два от най-разпространените видове са  източният енот (Procyon lotor lotor) и енотът от долината на Мисисипи (Procyon lotor hirtus).

Миещи Мечки Procyon Как да се отървем от

Как да се отървем от Миещите мечки

Разпространени из Америка, миещите мечки, още наричани еноти, са едни от най-досадните вредители. Те могат да бъдат открити като заселници на крайградски райони, в близост до вили и дори в града. Те са способни да опустошат градината ви и зеленчуците в нея, или ще направят голяма мръсотия, преравяйки кошовете ви за боклук. Тъй като те притежават голяма ловкост и постоянство, разрушенията, които могат да нанесат могат да са доста сериозни, така че вие ще трябва да предприемете методи за отблъскване на животните от вашата собственост. Поради факта, че те са добре адаптивни същества, при борба с тях, вие ще трябва да използвате сложна комбинация от методи за прогонване, за да се уверите, че сте покрили всички възможни инстанции, които обикновено биха им позволили да се разхождат свободно из градината ви. Те са ловки кътерачи, които лесно биха стигнали до тавана ви, прегризвайки електрическите кабели, могат да отварят бутилки, буркани и врати, и са доста интелигентни същества, които не могат лесно да се излъжат.

Миещите мечки (Procyon lotor), още наричани еноти, са средни на ръст бозайници, които населяват Северна Америка. Те са високо интелигентни същества и могат да се превърнат в същинска напаст за всеки домакин. Миещата мечка е всеядно животно, като диетата им се състои от около 40% безгръбначни, 33% растителност и 27% гръбначни; също така са нощни животни с високо ниво на адаптивност към различна околна среда като ареалът им се е разширил до планински райони, брегови ивици, и градска среда. Миещите мечки са много сръчни и способни да отварят врати, буркани, бутилки и резета. Също така са невероятни катерачи, което им позволява по-лесно да достигат до храна и подслон.