Комари Culicidae Информация за

Информация за Комари

Комарите са малки мухи от разред Culicidae. Те приличат на мухите от разред Tipulidae ( жеравни мухи) и от разред Chironomidae, обаче за разлика от тях се хранят с кръв. Има повече от 3,500 разпознати вида комари по света като около 175 от тях се срещат само в Съединените Американски Щати. Поради тяхната разнообразност на видовете, комарите се хранят с различни домакини. С гръбначни, включително бозайници, птици, влечуги, земноводни, дори и някои видове риби. Въпреки, че загубата на кръв не е толкова важна за домакина, това което прави комарите напаст е факта, че причиняват сериозни обриви след като се нахранят и пренасят различни видове болести чрез слюнката си, които пък от своя страна водят до инфекции като например малария, жълта треска, западнонилска треска, денга и зика вирус. Поради тези си действия, комарът се счита за преносител на зарази и едно от най-смъртоносните животни в света.

Комари Culicidae Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Комари

Над 3,500 вида комари са вече описани по различни краища на света. Някои комари, които хапят хората редовно играят ролята на преносители на инфекциозни болести, афектиращи милиони хора годишно. Други, които не хапят хората така често, са обаче преносители на животински болести като могат да се превърнат в катастрофални агенти за зооноза от нови болести, когато околната им среда е разтърсена например от внезапно обезлесяване. Повечето, ако не и всички, видове кръвопиещи комари са селективни с храната си и специализират върху специфичен вид домакин, в условия на увеличено съревнование за храна, защитна дейност от страна на домакина или глад, те могат да облекчат селективността си.

Комари Culicidae Как да се отървем от

Как да се отървем от Комарите

Комарите, част от семейство Culicidae, са малки летящи насекоми, които са ектопаразити, тъй като се хранят с кръвта на техните жертви-домакини. Хиляди видове комари имат за свой ‘домакин’ главно гръбначни животни – бозайници, птици, влечуги, земноводни и дори някои видове риба.

Комарите са семейство двукрили насекоми. Наброяват около 3 500 вида и се срещат на всички континенти освен Антарктида. Обитават най-често застояли води и блата.Тези насекоми преминават през четири различни фази в рамките на жизнения си цикъл – стадии на яйце, ларва, пупа и възрастни индивиди (имаго). Първите три стадия се развиват във водна среда и продължават между 5 и 14 дена, в зависимост от вида и околната температура. Възрастните комари се появяват след развитието на пупата, като първоначално плуват на водната повърхност. Продължителността на живот на комарите е между 4 и 8 седмици. Комарите са временни паразити, като при почти всички видове женските пият кръв, която е необходима за развитието на яйцата им. Мъжките са по-големи от женските и се хранят само с растителни сокове и цветен прашец. Техни естествени врагове са водните кончета, които се хранят с тях. Комарите могат да пренесат причинители на редица опасни заразни заболявания като малария, западнонилска треска, денге, жълта треска и много други.