Голи Охлюви Gastropoda Информация за

Информация за Голи охлюви

Гол охлюв или земен охлюв е често срещано име за всяко сухоземно, коремоного мекотело без черупка. Думата ‘гол” също се използва често като част от името на всяко коремоного мекотело, което няма черупка или има много намалена черупка, или има само малка вътрешна черупка, по-специално морските голи охлюви или полу голите охлюви (това е в противоречие с често срещаното “охлюв”, което се отнася за коремоноги, които имат навита черупка, голяма достатъчно, че животното да може да напъха изцяло меките си части в нея).

Голи Охлюви Gastropoda Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Голи Охлюви

Също като охлювите, голите охлюви могат да бъдат намерени във всяка градина, причинявайки големи щети върху цветя и насаждения. Въпреки че пестициди са достъпни на пазара, те могат да бъдат токсични за птици и други диви животни и са неефективни след дъжд, така че най-качественият начин да предотвратите инфестация от голи охлюви е като използвате някои алтернативни, естествени методи за контрол. Нетоксични пестициди са също налични, например диатомит, но преди да започнете третиране с пестицид, може да опитатате да спрете разпространението на инфестацията като прочетете някои важни факти относно голите охлюви.

Голи Охлюви Gastropoda Как да се отървем от

Как да се отървете от Голите охлюви

Голите охлюви са мекотели от семейство Gastropoda, които за разлика от обикновения охлюв нямат черупка, но могат да нанесат на градината ви същото количество вреда. По-голямата част от разновидностите им са смятани за безопасни за човека, но някои са се доказали като големи вредители в градинарството и агрикултурата.

Голите охлюви са коремоноги мекотели без черупки. Техните тела са изградени основно от вода. Обичайно се хранят с растителна материя, но съществуват и хищни видове. Могат да се хранят с голямо разнообразие от зеленчуци, билки и дори плодове, поради това са считани за неприятел за градинарите и техните посеви.