Диви Прасета Suidae Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Диви прасета

Дивите прасета (или още познати, като глигани) са високо адаптивни и способни да се грижат за себе си, което им позволява да съществуват в различни условия. Появата на диви прасета може да причини големи щети, особено на добитъка, селскостопанските култури, горите, околната среда, даже и може да е заплаха за местните диви животни. По принцип избягват райони в които може да се натъкнат на хора, но поради увеличението на човешката популация, разширяването на тези райони е намаляло. Когато диво прасе попадне в населено място може да се опита да търси храна в боклука, но ще го направи през нощта и ще бъде трудно да се види.

Диви Прасета Suidae Как да се отървем от

Как да се отървем от Диви прасета

Дивите прасета, или дивата свиня, с научно наименование Sus scrofa, са бозайници от разред Чифтокопитни. Връзката между човека и тези животни е дълготрайна, имайки пред вид факта, че дивите прасета са предшественик на повечето породи домашна свиня. Не само това, но те са и популярен ловен обект от хилядолетия. Както в случаи с много други животни, те могат да се превърнат във вредител, но могат също и да се докажат като полезни.

Дивите прасета са естествени обитатели на по-голямата част от Европа, Северна Америка, както и Големите Сундски острови. Съществуват около 16 подвида, които са разделени на четири групи според региона, в който се намират. Видът живее в матриархални общности, съставени от взаимносвързани семейства и техните млади. Съзрелите мъжки индивиди обикновено скитат сами по време на размножителния период. Дивото прасе е всеядно животно, което консумира разнообразие от храни – от корени, ядки и семена, до инсекти, птичи яйца, жаби и змии. Те също така може да са вредни за земеделието, особено за насаждения от пъпеши, царевица и картофи.