Диплоподи Diplopoda Информация за

Информация за Диплоподи

Стоножките са средно големи безгръбначни членестоноги от разряд Diplopoda. Известно е, че са едни от най-старите животни, които живеят на сушата. Първите сведения за тяхното съществуване са от Силурският период. Съществуват приблизително 12,000 вида стоножки (всъщност, броят възлиза на около 15,000 до 20,000 и може да достигне 80,000), класифицирани в 2 подразряда, 16 рода и 140 семейства. Diplopoda е най-големият род стоножки (група от членестоноги, която включва и други многокраки създания). Разряда  Penicillata съдържа един род,  Polyxenida (известен, като власинести стоножки), а подразряда  Chilognatha съдържа всички други видове. Макар, че изглеждат еднакво, стоножките могат да бъдат лесно различени (от подразряда Chilopoda),  които се движат по-бързо, месоядни са и имат само по един чифт крака за всяка част от тялото.

Диплоподи Diplopoda Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Диплоподи

Диплоподите са група членестоноги, които се характеризират с това, че притежават две двойки свързани крака на повечето си сегменти от тялото. Всеки двукраков сегмент е резултат от два единични сегмента свързани заедно. Съществуват около 12,000 наименовани вида, класифицирани в 16 разреда и около 140 семейства, което прави Diplopoda най-големият клас стоножки, членестонога група, която включва също стоножката Chilopoda и други многокраки същества.

Диплоподи Diplopoda Как да се отървем от

Как да се отървем от Диплоподите

Диплоподите са средно до големи на ръст безгръбначни, които са естествени местни за всичко континенти, освен Антрактика. Тези членестоноги са обикновено безопасни за човека и домашните любимци, но се смятат за локални вредители що се отнася до някои насаждения. Въпреки, че те не хапят или жилят и повечето хора реагират на химикала, който те отделят при докосване само с временно обезцветяване на кожата, по-сериозни реакции са се случвали.

Диплоподите са средни до големи на ръст безгръбначни членестоноги от семейство Diplopoda. Има над 12.000 разпознати вида диплоподи, класифицирани в 2 подкласа, 16 разреда и 140 семейства. Въпреки че диплоподите могат лесно да се разграничат от далечните си роднини стоножките, които се движат по-бързо, хищни са и имат само по една двойка крака на сегмент от тялото. Те са смятани за местни градински и домашни вредители, особено що се отнася до оранжерии, където причиняват големи щети.