Как да се отървем от Ондатрата

Ондатри Ondatra Как да се отървем от

Ондатрата, позната също като мускусен плъх, е разрушаващо животно, хранещо се с растителност и риба и копаещо бреговете на езера и други водни басейни. За да се отърват от мускусните плъхове някои хора предпочитата да пресошат язовирите си напълно, оставяйки вредителите без воден живот, от който да се хранят. Ако имате декоративно езерце или стена против наводнения, то вие имате за какво да бъдете притеснени.

Ондатри Ondatra Как да се отървем от

Що се отнася до отърваване от ондатрите, има различни начини за тяхното премахване, някои по-ефикасни от други. Например, спирането на източника им на храна може да доведе до смущения в живота на тези вредители. Не е етично и дори законно понякога, обаче, да се унищожава цяла екосистема за отблъскването на един екологичен вид. Декоративни езерца и други водни басейни, които не са част от цялостната природа, могат да се поддържат с контрол върху качеството на растителността. Ограждането е опция за различни по размер площи, въпреки че затварянето на езера и канали в градски условия може да е доста скъпо начинание. Ако опитвате да приложите тези методи в дома си, вие може и да успеете да премахнете инфестация от мускусен плъх успешно.
Стъпки, които да предприемете при подготовка за борба с ондатри

  • премахнете атрактанти като водорасли и друга водна растителност;
  • идентифицирайте места със щети, като кална вода, пътечки на мускусен плъх, бърлоги и места за хранене;
  • селектирайте комбинацията от методи за контрол, които искате да приложите: живоуловни капани, електронни репеленти, ограждане, примамки;
  • нанесете превантивни методи, за да сте сигурни, че ондатрите няма да се завърнат към старите си бърлоги.

Капани за контрол на ондатра:

Капаните се използват за контролиране или намаляване популацията на насекоми или други вредители. Могат да се прилагат срещу летящи или пълзящи насекоми, мишки, плъхове, котки, кучета, змии и други. Механичните капани са идеални, тъй като са подходящи за многократно използване.

Примамки и залавяне

Мускусните плъхове са водни гризачи, които живеят на бентовете, съградено от тях на езера и язовири, ефективно затлачвайки водния басейн като с язовирна стена. Мускусните плъхове често се настаняват в крайградски райони и градини. Причината за това е, че техният бърз прираст може да доведе до недостиг на хранителни източници в тяхната естествена среда. В търсене на допълнителна храна те влизат в обитаеми квартали, където боклукчарстват за храна в кофи за боклук и задни дворове. За да се отървете от мускусния плъх ще ви се наложи да ги засегнете при източника им на храна. Заложете капани във водата или на входа на техните скривалища. Можете да заложите и капани в градината си.
Най-ефективният начин да ги заловите е чрез капани с примамка. Използвайте за примамка сладки коренни растения, ябълки, и силноароматни масла, тъй като ондатрите имат силни предпочитания за растения що се отнася до храна. За да хванете успешно вредителя, не само трябва да изберете правилната примамка, но и да я поставите правилно в капана. Най-доброто място за примамка ще окуражи животното да влезе изцяло в капана, стъпвайки на спусъка и задействайки го. Като допълнителен способ можете също да направите следа от примамки, която да води към капана, за да примамите животното вътре.
Вземете под внимание вида капан, който ще употребите (с една врата или с две). За такъв с една врата поставете или провисете примамката отвъд спусъка и далеко от стените на капана, за да не може животното да я открадне отвън. За капан с две врати, поставете примамката в средата на капана, където е и спусъка, като отново внимавате за стените на капана.
Друго важно нещо е позицията на капана. Можете да го поставите по дължина на пътеката на мускусния плъх. Съществуват и подводни пътеки, които ондатрите използват за пътуване между бърлогите си и местата за хранене. Типичният вход е около 6-8 инча в диаметър, най-често разположен на брега или външната стена на водния канал. След като заложите капаните не забравяйте периодично да ги проверявате. Ако успеете да заловите мускусен плъх, носете ръкавици и дръжте капана на разстояние от тялото си при пренасяне. Загънете го с парцал или одеяло, за да не плашите допълнително животното и го преместете на поне 5 мили от дома си, ако местните закони го позволяват.
Зимата е добро време да заловите ондатра, защото животните са все още активни въпреки ниските температури. Ледената покривка на езерото, заселено от този вредител, позволява на ловеца да се доближи достатъчно до входа на бърлогата им и да премахне част от тавана й. Летален капан може да се постави вътре. Ледът ще ви помогне да проследите и следи от мускусни плъхове, което ще улесни поставянето на капана. Така поставените капани имат голям шанс за успешен улов, защото ледът ограничава способността на животното да дойде до повърхността и разследва.

Използвайте отрова, химически репеленти, или алтернативни мерки срещу мускусния плъх

На пазара съществуват животински репеленти, които претендират, че са способни да прогонят мускусните плъхове от вашето езеро. Те обикновено се намират под формата на течност или зърна, които се разпръскват из язовира. Проблемът, който тези репеленти повдигат е, че отблъскването от определена миризма би се провалил като ефект пред ползите, които животното получава от това да остане във водния източник. така че те често са неефективни в зависимост от това от колко дълго е налице инфестацията.
Отровите също може да са противоречив метод за отблъскване на мускусния плъх, тъй като те не само ще убият този вредител, но също така ще попадне в стомасите на много други животни, които са привлечени от езерото. В някои случаи ондатрите могат да умрат във водата и това може да отрови цялото езеро. Отстрелването им е ефективен метод за елиминиране на малки групи ондатри, но това изисква добри умения. С оглед на безопасността стрелбата по тези животни се счита за допостима, ако е легална, само в селските райони, но не и в градски условия.
Тъй като мускусният плъх се намира във водните източници, често пъти на лице е неизчерпателен източник на други животни от където идва и щетата. Тяхната бърза миграция и високата им репродуктивна скорост прави продължителният контрол чрез убиване често неефективен. Това би било ефективно в райони, където локалната популация на животното е все още ниска. Методите за прогонване и залавяне посочени по-горе са често по-добрата дълготрайна алтернатива, а комбинирате ли я с превенция вие ще имате добри шансове да запазите езерото си защитено от инвазия на мускусни плъхове.След всеки метод на елиминиране вие трябва да нанесете и метод за защита, като тези посочени в статията ни ‘Предотвратете нашествие от мускусни плъхове’. Такива методи може да включват ограждане, което може да е изключително ефективно за запазване на вредителите настрана от дома ви, но и не е така дискретно като електронните репеленти. Без значение, точни размери и инсталация са ключът към успеха. Оградата трябва да обхваща целия периметър на водоизточника, за да запази ондатрите вън и трябва да е поне 0.5 м над земята и близо 1 метър под земята, за да не могат плъховете да прокопаят под нея.
Веднъж премахнали мускусните плъхове от района, вие можете да използвате и електронни репеленти, за да ги държите настрана. Високоефикасно решение са водните пръскачки със сензор за движение, които сплашват животните със своите струи вода. Можете да ги инсталирате на всеки 10 метра по брега на водния източник, така че да предотвратява ондатрите от навлизане във водата. Важно е да премахнете тези животни от около дома ви, защото те са част от видовете, които повдигат въпроси и тревоги свързани с общественото здраве. Зайци, диви зайци, полевки, мускусни плъхове, както и бобрите са някои от животните, които могат да са инфектирани от бактериалната болест туларемия. Туларемия е фатална за животните и се пренася от кърлежи, хапещи мухи, и чрез заразена вода. Животни, заразени с тази болест, може да са бавни, да не побягват, когато са уплашени и да изглеждат питомни. Болестта може да се пренесе на човека, ако пиете заразена вода, ядете недоопечено, заразено месо или позволите на отворена рана да влезе в контакт с болно животно. Мускусните плъхове са един от малкото животни, които редовно се изхождат във водата, и техните фекалии може да предизвикат подобна на грип инфекция, позната като бобърска треска или лямблиоза. Всеки, който си има работа със мъртъв или жив мускусен плъх трябва да носи гумени ръкавици, и да си измиват ръцете добре след приключване с работата.
Също така, не забравяйте, че в зависимост от държавата, в която сте, залавянето на мускусни плъхове може да изисква притежанието на лиценз, а пускането му в друга територия също може да се нуждае от разрешение, така че проверете тази информация преди решите кой метод ще изберете, за да се отървете от инфестация на мускусния плъх. За превантивни мерки срещу появата им, четете тук

Got a question?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASK A QUESTION