Информация за Птиците

Птици Aves Предотвратете инфестация от

Птиците са група ендотермични гръбначни, животни,отличаващи се с оперяване, клюн, снасяне на яйца с твърда черупка, бърз метаболизъм, четирикамерно сърце, както и лек, но силен скелет. Те варират в размери – от 5см (2инча) като колибрито,  до 2,75м, принадлежащи на щрауса, като наброяват общо още 10 хиляди вида по целия свят.
Фосилите показват, че птиците са последната оцеляла група от динозаврите. Те са се появили преди 100 милиона години. Така, те са имали достатъчно време да еволюират и да се разнообразят по своя собствена воля. Те са се научили да мигрират при нужда и да се установяват в райони, които предоставят храната която им е нужна, например южните климатични зони.

Птици Aves Предотвратете инфестация от

Крилата им са или повече или по-малко развити, в зависимост от вида, все пак има птици с крила, който нямат способността да летят. Някои видове са сред най-интелигентните животни – могат да използват инструменти и много от тях предават информация на поколенията, което се смята за форма на култура. Много видове мигрират годишно, изминавайки дълги разстояния. Тъй като са социални животни, те комуникират с визуални сигнали, повиквания и птичи песни. Също така участват в социални мероприятия като колективно снасяне, лов, трупане на ята и кръжене над хищници.
Птиците се размножават чрез снасяне на яйца, които биват фертилизирани чрез сексуална репродукция, след което се снасят в гнезда и се инкубират от родителите. Повечето птици имат удължен период на родителска грижа след излюпването на яйцето.
Много видове птици имат важно икономическо значение. Домашните и дивите птици са важен източник на яйца, месо и пера. Песнопойните птички и папагалите са известни с това, че са домашни любимци. Екскрементите на птицата Гуано се използват като тор. Има обаче и видове, които са смятани за вредители като например гълъбите и врабчетата.

Разнообразие и анатомия 

Птиците населяват всичките седем континента като най-разнообразни са видовете в тропическите региони. Някои са се установили в даден хабитат сами, други са били донесени от хората като забавление. Има и видове, които са мигрирали органично от изначалния си регион, защото покрай тях са се създали нови подходящи условия за живот.
В зависимост от вида и тяхното приспособяване към региона в който живеят, анатомията на птиците може да бъде различна. Както преди се споменава, някои използват крилата си за летене, а други не. Обикновено скелетът им е сформиран от много леки кости,които улесняват летенето. Птиците имат една от най-комплексните респираторни системи измежду всички животни, тъй като при вдишване 75% от поетият въздух минава край дробовете и отива в задна въздушна торба, която се простира около дробовете,  свързвайки се с въздушните пространства в костите и изпълвайки ги с въздух. Другите 25% от въздуха отиват директно в дробовете. Когато птицата издиша,използваният въздух излиза от дробовете, а складираният във въздушните торби въздух бива инхалиран директно обратно в дробовете. Така птицата има постоянен приток на кислород по време на вдишване и издишване.
Най-развитата част на птичия мозък е тази, която контролира летенето. Малкият мозък координира движението, а големият мозък координира поведенческите модели, движението, размножаването и правенето на гнезда. Птиците с очи отстрани на главите си имат възможност за по-широк изглед, докато птиците с очи в предната част на главата, като бухалите имат бинокулярно зрение  и могат да преценят дълбочината на едно поле. Перата са характерни за птиците,тъй като улесняват летенето, осигуряват изолация, също така се използват за размножаване, камофлаж и сигнализиране. Смяната на оперението се случва обикновено веднъж годишно. Всички тези анатомични промени са се появили заради различните адаптивни нужди, които има даден вид според локацията, която населява.

Хранителен режим и миграция

Диетите на птиците са разнообразни и често включват нектар, плодове, растения, семена, мърша и различни малки животни, включително и други птици. Понеже птиците нямат зъби, тяхната храносмилателна система се е адаптирала да преработва несдъвкана храна, която е поглътната цяла. Начините на хранене на птиците варират според вида им. Много птици се хранят с насекоми, безгръбначни, плодове и семена. Някои ловуват насекоми като ги атакуват внезапно от клони. Много птици мигрират, за да могат да използват предимствата на сезонните температури, така те оптимизират наличността на източници на хранене и среда за размножаване. Тези миграции варират в различни групи. Способността на птиците да се връщат на абсолютно същите места, през много разстояние е известна от доста време. Птиците се ориентират по време на миграции, използвайки различни методи. За ежедневните мигранти, Слънцето се използва като ориентир през деня, а през нощта звездите. Птиците, които използват Слънцето, компенсират за смяната на позицията на Слънцето през деня чрез употребата на биологичен часовник.
Птиците също комуникират използвайки визуални и слухови сигнали. Повикванията се използват за различни цели, включвайки привличане, оценка на потенциални партньори, образуване на връзка, присвояването и контрола на територии, разпознаване на други птици (например когато родителите търсят малките във ятото или когато партньори се събират пак в началото на размножителния период) и предупреждение на другите птици за потенциална опасност от хищници и понякога специфична информация относно заплахата.

Размножаване и гнездене 

Птичите яйца обикновено се снасят в гнезда. Повечето видове изграждат някак сложни гнезда, които могат да бъдат с формата на чаши, куполи, чинии, легла, могили или дупки.
Някои птичи гнезда могат да бъдат изключително примитивни. Мътенето, което благоприятства температурата за развитието на птицата обикновено започва след снасянето на последното яйце. Периодът на мътене варира от 10 дни (при кълвачи и кукувици) до над 80 дни (при кивитата и албатросите).

Взаимовръзка с човека

Няколко птици са станали търговско значими селскостопански вредители и някои представляват авиационна опасност. Човешките дейности от своя страна също могат да бъдат вредни и са застрашили някои птици от изчезване (ловуване, отравяне с олово поради авиация, пестициди, пътни произшествия и хищничество от страна на кучета и котки са също често срещана причина за смърт при птиците).
Птиците също могат да разпространяват зарази, които са лесно преносими при хората, затова някои видове птици се смятат за опасни.
Питомните птици гледани за месо и яйца, наречени домашни са най-големият източник на животински протеин, консумиран от човека. Много видове птици биват ловувани заради месото им, например фазани, диви пуйки, пъдпъдъци, гълъби, яребици. Птиците биват опитомени от хората за домашни любимци и практични цели. Цветни птици, например папагалите се размножават в клетки или са домашни любимци.
Обаче за да се справите с вредните птици, правилната идентификация е много важна, защото някои от продуктите са специфични за всеки вид. Никога не подценявайте задължението на вредните птици да се върнат в домовете си. Също така в зависимост от вида птица, щетите покрай къщата или градината ви могат да бъдат различни. Някои видове птици могат да се превърнат в сериозно неудобство на погрешно място, например да нощуват или да гнездят в бизнес помещения. Те не само могат да причинят много щети, а също така и разпространяват болести.
Селскостопанските култури биват повредени от птици вредители в цял свят. В световен мащаб, най-честите вредители на селскостопански култури са гълъби, гарги, чайки, скорци, косове, врабчета, врани, гъски и кълвачи. Всяка държава се изправя с индивидуални предизвикателства свързани с птиците, когато се касае за селскостопански култури, тъй като птиците са натурално привлечени към хранителните запаси и могат бързо да опустошат посевите.
Нашият блог също предлага статии за това как да се отървем от нашествие от птици и превенция на инфестация.

Got a question?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASK A QUESTION