Информация за Германските Хлебарки

Германски Хлебарки Blattella Germanica Информация за

От около 4500 вида хлебарки, Германската е най-често срещаният, особено на места с повече храна като ресторантите, кухни, складове и др. Освен че присъстват в хранителната индустрия, тези хлебарки са и най-разпространени в домакинството. Поради малкия си размер те лесно проникват през тесни процепи. Когато това стане те се размножават бързо, което води до инфестация. Двойка Германски хлебарки може да създаде 10000 индивида за една година.

Германски Хлебарки Blattella Germanica Информация за

Размножаване и местообитание

Германската хлебарка (Blattella germanica) е с малки размери, обикновено около 1.1 до 1.6 cm на дължина. На цвят варира от жълтокафяво до почти черно, на гърба си има две тъмни паралелни ивици. Въпреки че има крила, тя не може да лети, а  понякога при опасност само се носи във въздуха. От малкото видове хлебарки, които се срещат по домовете, тя е може би най-проблемният вредител.
От всички домашни вредители Германската хлебарка се развива най-бързо, от яйце до възрастен индивид само за около 50-60 дена. След като се излюпят ларвите, дълги само 3mm, преминават през 6 или 7 стадии на развитие докато станат възрастни, почти половината от тях обаче умират по естествени причини, преди това да се случи.
Германската хлебарка е често срещана по домовете, но обикновено е свързана с ресторанти, хотели и индустриални предприятия. В студен климат те се срещат единствено в близост до човешки жилища, тъй като не могат да оцелеят на ниски температури.
Местата, от които могат да проникнат в дома ви са множество, като процепи, тръби, тоалетни, бани, мивки, радиатори и др. Веднъж настанили се, хлебарките стават мудни, обикновено стоят на приземните и подземни етажи, като предпочитат мази, изби, или други влажни помещения, обикновено в близост до разлагаща се материя и големи източници на вода.
Те са способни да се хранят с почти всичко. Възможно е да нахлуят във вашата кухня и в останалите помещения на дома ви, като дори могат да се промъкнат в хладилника и печката ви.
В сравнение с други вредители, германските хлебарки са малки и могат да са почти неоткриваеми, избягвайки хората и техните усилия за премахването им. Поради това нужните инсектициди за целта са пригодени да проникват в малки пространства, където е добре предварително да поставите примамки.
Германските хлебарки са устойчиви на повечето методи за премахване поради липсата на естествени хищници в човешката среда на живот, тяхното интензивно размножаване и способността им да се адаптират и дори да развият имунитет срещу химическите пестициди. Притежавайки кратък размножителен цикъл и достигайки полова зрялост за седмици, също помага на Германските хлебарки да развият голяма инвазивна популация.
За да са ефективни методите за контрол трябва да са систематични и продължителни. Оцеляването на няколко яйца е напълно достатъчно да доведе до възстановяването на цялата унищожена популация, само след няколко поколения, релокацията на колонии намиращи се в близост до дома ви, също може да ускори този процес.

Got a question?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASK A QUESTION