• Nákupný vozík
 • Detaily objednávky
 • Objednávka dokončená
Komunikácia
Popis a informácie
Funkčnosť stránky
Ceny
Produkty – kvalita a efektivita
Kuriérska spoločnosť

Súkromie a dôvernosť

Zásady dôvernosti

Posledná aktualizácia: máj 2022

I. Všeobecné informácie

S.C. PestControl Expert S.R.L., vlastník „nexles.com“, má číslo oznámenia 29426 z 9. septembra 2013 od; register spracovania osobných údajov; Národný dozorný úrad pre spracovanie osobných údajov.S.C. PestControl Expert S.R.L.; je v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov (zákon č. 677/2001 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v znení neskorších predpisov a zákon č. 506/2004 Zz o spracúvaní osobných údajov údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií).

Ochrana súkromia vašich osobných údajov je jednou z hlavných starostí spoločnosti PestControl Expert S.R.L., so sídlom na ulici Sfintii Voievozi, č. 65, sektor 1, Bukurešť, PSČ 010965, Rumunsko.

Účelom tohto dokumentu je informovať vás o spracovaní vašich osobných údajov v súvislosti s používaním webovej stránky nexles.com.

II. Kategórie spracúvaných osobných údajov

II.1. Ak ste klientom nexles.com,S.C. PestControl Expert S.R.L bude spracovávať vaše osobné údaje ako meno a priezvisko, telefón, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, údaje o tom, ako používate nexles.com, napr. správanie/preferencie/vaše zvyky na nexles.com, ako aj akékoľvek ďalšie kategórie údajov, ktoré poskytnete priamo v kontexte vytvárania vášho používateľského účtu, v kontexte zadávania objednávky cez nexles.com alebo akýmkoľvek iným spôsobom vyplývajúcim z používania nexles.com.

Ak na vytvorenie používateľského účtu na nexles.com použijete svoj účet na Facebooku alebo Google, PestControl Expert S.R.L. bude spracovávať tieto verejné profilové údaje zobrazené príslušnými aplikáciami: používateľské meno, e-mailová adresa.

Ak sa rozhodnete vytvoriť užívateľský účet tesne pred dokončením objednávky produktu dostupného na nexles.com, vaša e-mailová adresa bude potrebná na automatické vytvorenie účtu. Ak objednávku nedokončíte, e-mailová adresa a ďalšie poskytnuté údaje nebudú spoločnosťou PestControl Expert S.R.L. a vytvorený účet bude automaticky odstránený.

II.2. Ak ste návštevníkom stránky nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude spracúvať vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo v rámci používania pestcontrol-expert.com, ako sú údaje, ktoré uvediete vo formulári otázky alebo sťažnosti, v rozsahu, v akom ho vyplníte.

II.3. Žiadosť o prácu v rámci PestControl Expert S.R.L. ako kandidáta, prístupom do sekcie Kariéra dostupnej na nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude spracúvať osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti poskytnete, ako je vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, skúsenosti a akékoľvek ďalšie údaje uvedené v dokumentoch, ktoré sa rozhodnete nahrať do tejto sekcie.

II.4. Ak ste kontaktnou osobou partnerov alebo potenciálnych partnerov, PestControl Expert S.R.L. bude spracovávať vaše kontaktné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré poskytnete v kontexte nadviazania alebo rozvoja zmluvného vzťahu s partnermi alebo potenciálnymi partnermi.

III. Účely a základy spracovania

III.1. Ak ste zákazníkom nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

- na realizáciu zmluvného vzťahu medzi vami a nexles.com, resp. na prevzatie, potvrdenie, odoslanie a vyúčtovanie objednávky zadanej na nexles.com, informovanie o stave objednávky, organizovanie vrátenia objednaných produktov a pod

Základ: Spracovanie vašich údajov na tento účel je založené na zmluve medzi vami a PestControl Expert S.R.L.. Poskytnutie vašich osobných údajov je povinné. Odmietnutie poskytnúť údaje môže viesť k zmluvnému vzťahu medzi vami a PestControl Expert S.R.L..

- splniť zákonné povinnosti spoločnosti PestControl Expert S.R.L. v rámci služieb poskytovaných prostredníctvom nexles.com, vrátane povinností v oblasti daní, ako aj v oblasti archivácie.

Základ: Spracovanie vašich údajov na tento účel je vyžadované na základe zákonných povinností. Poskytnutie vašich údajov na tento účel je povinné. Odmietnutie poskytnúť údaje môže mať za následok nemožnosť PestControl Expert S.R.L. dodržiavať svoje zákonné povinnosti, a preto vám nemôže poskytovať služby prostredníctvom nexles.com.

Pre odhlásenie sa zo zasielania takýchto obchodných oznámení môžete využiť možnosť na konci každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenia. Okrem toho sa môžete odhlásiť návštevou sekcie Informácie o mojom účte.

Poskytnutie vašich údajov na tento účel je dobrovoľné. Odmietnutie udelenia súhlasu so spracovaním vašich údajov na tento účel nebude mať pre vás negatívne dôsledky.

- za účelom vykonávania rôznych analýz, správ o fungovaní nexles.com, vývoja profilov spotrebiteľských preferencií, hlavne za účelom zlepšenia skúseností ponúkaných na nexles.com.

Základ: Spracovanie vašich údajov na tento účel je založené na oprávnenom záujme spoločnosti PestControl Expert S.R.L. na trvalé zlepšovanie zákazníckej skúsenosti na nexles.com. Poskytnutie vašich údajov na tento účel je dobrovoľné. Odmietnutie poskytnutia údajov na tento účel nebude mať pre vás negatívne dôsledky.

III.2. Ak ste návštevníkom stránky nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

- na marketingové aktivity, resp. na zasielanie obchodných oznámení o produktoch a službách ponúkaných PestControl Expert S.R.L, prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom e-mailu) prostredníctvom nexles.com.

Svoj súhlas so spracovaním údajov na tento účel môžete vyjadriť vyplnením a zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári na odber newslettera, ktorý je dostupný na stránke nexles.com. Pre odhlásenie sa zo zasielania takýchto obchodných oznámení môžete využiť možnosť na konci každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenia.

Poskytnutie vašich údajov na tento účel je dobrovoľné. Odmietnutie udelenia súhlasu so spracovaním vašich údajov na tento účel nebude mať pre vás negatívne dôsledky.

- na riešenie reklamácií, sťažností a na sledovanie návštevnosti a zlepšenie vášho zážitku na nexles.com.

Základ: Spracovanie vašich údajov na tento účel je založené na oprávnenom záujme spoločnosti PestControl Expert S.R.L. na zabezpečenie správneho fungovania stránky nexles.com, ako aj na trvalé zlepšovanie skúseností návštevníkov stránky nexles.com, a to aj riešením rôznych otázok alebo sťažností.

Poskytnutie vašich údajov na tento účel je dobrovoľné. Odmietnutie poskytnutia údajov na tento účel nebude mať pre vás negatívne dôsledky.

III.3. Ak sa rozhodnete uchádzať sa o prácu na nexles.com ako kandidát, PestControl Expert S.R.L. bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

- vykonávať špecifické náborové činnosti pre určité voľné pracovné miesta v rámci PestControl Expert S.R.L.

Základ: Spracovanie vašich údajov na tento účel je založené na vašej žiadosti o uzavretie zmluvy. Poskytnutie vašich údajov na tento účel je dobrovoľné. Odmietnutie poskytnúť údaje môže mať za následok nemožnosť PestControl Expert S.R.L. aby sme vás brali do úvahy pri nábore na rôzne pozície.

- na iné účely a dôvody uvedené v časti III.2. vyššie.

III.4. Ak ste kontaktnou osobou partnerov alebo potenciálnych partnerov, PestControl Expert S.R.L. bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

- začať alebo viesť zmluvný vzťah medzi PestControl Expert S.R.L. a Partneri alebo potenciálni Partneri

Základ: Spracovanie vašich údajov na tento účel je založené na oprávnenom záujme spoločnosti PestControl Expert S.R.L. iniciovať a viesť zmluvné vzťahy v rámci poskytovania služieb na nexles.com. Odmietnutie poskytnúť údaje na tento účel môže viesť k tomu, že PestControl Expert S.R.L. vykonávať svoju činnosť.

- na iné účely a dôvody uvedené v časti III.2. Vyššie.

IV. Doba, počas ktorej spracovávame vaše údaje

Ako nápad, PestControl Expert S.R.L. bude Vaše osobné údaje spracúvať dovtedy, kým to bude potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania.

Ak ste zákazníkom, budeme vaše údaje spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne podľa interných zásad spoločnosti PestControl Expert S.R.L., respektíve po dobu potrebnú na splnenie zákonných povinností podľa PestControl Expert S.R.L. (napríklad pri finančných účtovných dokladoch, pri ktorých je zákonná lehota uchovávania 10 rokov od konca účtovného roka, v ktorom boli vyhotovené).

Ak ste zákazníkom a využívate možnosť odstránenia používateľského účtu kliknutím na tlačidlo Odstrániť účet v časti Informácie o mojom účte, PestControl Expert S.R.L. bude túto akciu interpretovať ako vašu možnosť odhlásiť sa zo zasielania obchodných oznámení, prostredníctvom ktorých vás informujeme o produktoch a službách ponúkaných nexles.com. V tejto súvislosti, ak sa rozhodnete odstrániť svoj používateľský účet, nebudeme vám už takéto e-maily posielať. Chceme vás však informovať, že vymazaním účtu sa automaticky nevymažú vaše osobné údaje. Ak si neželáte, aby boli vaše osobné údaje spracúvané alebo chcete údaje vymazať, môžete uplatniť práva uvedené v časti VI nižšie. Ak požiadate o vymazanie účtu, ale na tomto účte je aspoň jedna aktívna objednávka, žiadosť o vymazanie účtu bude zaznamenaná až po dodaní produktov a dokončení poslednej aktívnej objednávky.

Ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely, PestControl Expert S.R.L. prestane spracúvať vaše osobné údaje na tento účel bez toho, aby to malo vplyv na spracúvanie PestControl Expert S.R.L. na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa ako kandidát rozhodnete prihlásiť na nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude uchovávať osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné pre náborový proces. Ak vás nevyberú na pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali, PestControl Expert S.R.L. bude spracovávať údaje, ktoré ste nám poskytli za odplatu pre iné náborové procesy.

Ak ste kontaktnou osobou PestControl Expert S.R.L. Partneri alebo Potenciálni partneri, budú vaše osobné údaje spracúvané tak dlho, ako to bude potrebné na uzavretie/plnenie zmluvy, a následne budú podliehať interným zásadám a zákonným povinnostiam vrátane archivácie.

IV.1. Zverejnenie osobných údajov

Na účely spracovania PestControl Expert S.R.L. môže poskytnúť vaše údaje partnerom, pridruženým spoločnostiam PestControl Expert S.R.L, tretím stranám alebo subjektom, ktoré podporujú PestControl Expert S.R.L. pri poskytovaní služieb prostredníctvom nexles.com (napr. kuriérske spoločnosti, poskytovatelia IT služieb) alebo centrálnym/miestnym verejným orgánom v nasledujúcich príkladných prípadoch uvedených nižšie:

- za správu nexles.com, vrátane sprostredkovania vzťahu medzi vami a našimi partnermi predávajúcimi produkty prostredníctvom tejto webovej stránky, pokiaľ si objednáte produkty nimi predávané;

- v situáciách, keď by táto komunikácia bola potrebná na udelenie cien alebo iných zariadení zákazníkom v dôsledku ich účasti na rôznych propagačných kampaniach organizovaných spoločnosťou PestControl Expert S.R.L. cez nexles.com;

- na údržbu, personalizáciu a zlepšovanie stránky nexles.com a služieb vykonávaných prostredníctvom nej;

- vykonávať analýzu údajov, testovanie a výskum, monitorovanie využívania a trendov aktivít, vývoj bezpečnostných prvkov a overovanie používateľov;

- na zasielanie obchodných marketingových oznámení za podmienok a obmedzení stanovených zákonom;

- kedy je sprístupnenie osobných údajov dané zákonom a pod

Pri spracúvaní údajov partnermi, s ktorými vstupujete do vzťahu prostredníctvom nexles.com a ktorí spracúvajú vaše údaje vo vlastnom mene, ako prevádzkovatelia údajov, prosím zvážte zásady ochrany osobných údajov, ktoré títo partneri ponúkajú. PestControl Expert S.R.L. nemá žiadnu kontrolu nad tým, ako vaše údaje spracúvajú.

IV.2. Prenos osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté spoločnosti PestControl Expert S.R.L. môžu byť prevedené mimo Rumunska.

V. Vaše práva

V súvislosti so spracovaním údajov máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu v medziach a podmienkach stanovených zákonom, ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež, ak sa rozhodnete udeliť svoj súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo spracovanie PestControl Expert S.R.L. na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním. Okrem toho máte právo podať sťažnosť Národnému dozornému orgánu pre spracúvanie osobných údajov.

V súlade s ustanoveniami nariadenia 2016/679/EÚ ako dotknutá osoba budete mať tieto práva:

- právo na prístup k svojim údajom: môžete požiadať o oznámenie kategórií osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účel spracúvania, príjemcovia, ktorým boli alebo budú oznámené, obdobie, počas ktorého sa očakáva, že budú uložené, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia; existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane vytvárania profilov;
- právo požadovať opravu údajov: ak sa vyskytnú chyby v súvislosti so spracúvanými údajmi, môžete požiadať o ich opravu; ak sú údaje neúplné, môžete požiadať o doplnenie. Oprava sa oznámi každému príjemcovi, ktorému boli údaje prenesené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
- právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov: máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v nasledujúcich situáciách: ak ste spochybnili správnosť údajov na obdobie, ktoré nám umožňuje presnosť údajov overiť; ak je spracovanie nezákonné a budete namietať proti vymazaniu svojich osobných údajov a žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia; ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na spracúvanie, ale požaduje ich na nájdenie, uplatnenie alebo obhajobu práva na súde; ak ste namietali proti spracovaniu po dobu, po ktorú sa overuje, či oprávnené práva prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi právami;
- právo požadovať vymazanie údajov: môžete požiadať o vymazanie spracúvaných údajov, ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané, ak ste svoj súhlas odvolali a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie ; ak vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne oprávnené dôvody, ktoré by v súvislosti so spracovaním mali prednosť; osobné údaje boli spracované nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti;
- právo požadovať prenos údajov (na prenosnosť údajov): môžete požiadať o prenos vašich údajov k inému prevádzkovateľovi, ak je spracovanie založené na vašom súhlase a spracovanie je automatické;
- právo namietať proti spracovaniu: máte právo namietať proti spracovaniu vašich údajov, ak ide o priamy marketing. Zároveň môžete namietať proti spracovaniu, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže, že má oprávnené dôvody na spracovanie a má prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo že účelom je určenie, výkon alebo obhajoba práva na súde; 
- právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní údajov: nebudete predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní údajov.

VI. Zhromaždené údaje

Zhromažďovanie osobných údajov prostredníctvom nexles.com prebieha tromi spôsobmi: 
priamo od užívateľa: Pri predplatení služieb ponúkaných PestControl Expert S.R.L. Aby sme mohli sledovať používanie stránky, možno budeme musieť požiadať o osobné údaje (e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa atď)
správy o návštevnosti servera: Keď navštívite stránku nexles.com, poskytnete o sebe nejaké informácie, ako je vaša IP adresa, čas návštevy, odkiaľ ste prišli, trvanie návštevy, pretože PestControl Expert S.R.L. bude tieto údaje zaznamenávať.
prostredníctvom súborov cookie: Keď navštívite stránku pestcontrol-expert.com, môže vám byť zaslaný súbor cookie na uľahčenie ukladania a sledovania vašich preferencií.

Akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spôsobu spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv uvedených vyššie nájdete na: sk@nexles.com

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť Nexles používa a chráni všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Nexles keď používate túto webovú stránku. Spoločnosť Nexles sa zaviazala zabezpečiť ochranu vášho súkromia. Ak vás požiadame o poskytnutie určitých informácií, podľa ktorých vás možno identifikovať pri používaní tejto webovej stránky, môžete si byť istí, že budú použité iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Nexles môže túto politiku z času na čas zmeniť aktualizáciou tejto stránky. Túto stránku by ste mali z času na čas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní s akýmikoľvek zmenami.

Čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme

Tieto informácie požadujeme, aby sme porozumeli vašim potrebám a poskytli vám lepšie služby, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

- Vedenie internej evidencie.
- Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie našich produktov a služieb.
- Môžeme pravidelne posielať propagačné e-maily o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo iných informáciách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, pomocou e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli.
- Čas od času môžeme použiť vaše informácie aj na to, aby sme vás kontaktovali na účely prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Tieto informácie môžeme použiť na prispôsobenie webovej stránky podľa vašich záujmov.

Bezpečnosť

Zaviazali sme sa zabezpečiť, že vaše informácie sú v bezpečí. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Ako používame cookies

Súbor cookie je malý súbor, ktorý vyžaduje povolenie na umiestnenie na pevný disk vášho počítača. Keď súhlasíte, súbor sa pridá a súbor cookie pomáha analyzovať návštevnosť webu alebo vám dá vedieť, keď navštívite konkrétnu stránku. Súbory cookie a podobné technológie, ktoré umožňujú webovým aplikáciám reagovať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia dokáže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, tým, čo sa im páči alebo nepáči, zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o vašich preferenciách.

Na identifikáciu používaných stránok používame súbory cookie denníka návštevnosti. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webovej stránky a zlepšovať našu webovú stránku, aby sme ju prispôsobili potrebám zákazníkov. Tieto informácie používame iba na účely štatistickej analýzy a potom sa údaje zo systému odstránia.

Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytovať vám lepšiu webovú stránku tým, že nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Súbor cookie nám v žiadnom prípade nedáva prístup k vášmu počítaču ani k iným informáciám o vás, okrem údajov, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať. Môžete sa rozhodnúť prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete zmeniť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookie odmietal, ak chcete. To vám môže brániť v plnom využívaní výhod webovej stránky.

Aké sú podobné technológie?

Existujú aj iné technológie, ktoré možno použiť na rovnaké účely ako súbory cookie.

Nexles používa Local Storage ako technológiu podobnú cookies.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej stránky, mali by ste si uvedomiť, že nad touto inou webovou stránkou nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete pri návšteve takýchto stránok a takéto stránky sa neriadia týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre danú webovú stránku.

Kontrola vašich osobných údajov

Môžete sa rozhodnúť obmedziť zhromažďovanie alebo používanie svojich osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:

- kedykoľvek budete požiadaní o vyplnenie formulára na webovej stránke, vyhľadajte políčko, na ktoré môžete kliknúť, aby ste dali najavo, že si neželáte, aby tieto informácie niekto použil na účely priameho marketingu

- ak ste predtým súhlasili s tým, že použijeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek zmeniť názor napísaním alebo e-mailom na sk@nexles.com

Nebudeme predávať, distribuovať ani prenajímať vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ na to nebudeme mať váš súhlas alebo nám to nevyžaduje zákon. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie propagačných informácií o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak nám poviete, že si to prajete.

Môžete požiadať o podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998. Bude vám splatný malý poplatok. Ak by ste chceli kópiu informácií, ktoré o vás máme, napíšte na sk@nexles.com.

Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, napíšte nám alebo nám čo najskôr pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu. Všetky informácie, o ktorých sa zistí, že sú nesprávne, bezodkladne opravíme.

Trvalé vymazanie cookies

Zrušením začiarknutia políčka ‘Povoliť používanie súborov cookie’ box, zakážete ukladanie súborov cookie alebo miestnych údajov pre túto webovú stránku.
Ak ste však už používanie súborov cookie povolili, návrat späť a ich odstránenie neznamená, že boli natrvalo odstránené z webovej stránky. Ak ich chcete natrvalo zakázať, budete musieť skontrolovať nastavenia každého prehliadača, ktorý používate, pretože iba tam budete môcť súbory cookie natrvalo spravovať, zakazovať a mazať.

Zoznam zliav

 • 2%
  Pre objednávky od €350 od €500

  Zľavový kód: NXLSK-2%

 • 4%
  Pre objednávky od €500 od €1000

  Zľavový kód: NXLSK-4%

 • 5%
  Pre objednávky nad €1000

  Zľavový kód: NXLSK-5%

 • Žiadna zo zliav sa nevzťahuje na produkty v kategóriách „Postrekovače Foggers“ a „Špeciálne jednotky“.
 • V nákupnom košíku nie je možné nahromadiť viac kupónov