• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba

Nexles Slovenija - Zaupnost

Politika zaupnosti

Zadnja posodobitev: Maj 2022

I. Splošne informacije

S.C. PestControl Expert S.R.L., lastnik "nexles.com", ima številko obvestila 29426 z dne 9. septembra, 2013 iz registra obdelave osebnih podatkov Nacionalnega nadzornega organa za obdelavo osebnih podatkovS.C. PestControl Expert S.R.L. v skladu z veljavno zakonodajo o zasebnosti (zakon št. 677/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in zakon št. 506/2004 o obdelavi osebnih podatkov) podatkov in zaščita zasebnosti v sektorju elektronskih komunikacij).

Zasebnost vaših osebnih podatkov je ena glavnih skrbi podjetja of  PestControl Expert S.R.L., s sedežem na ulici Sfintii Voievozi, št. 65, sektor 1, Bukarešta, poštna številka 010965, Romunija.

Ta dokument je namenjen obveščanju o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru uporabe spletnega mesta nexles.com.

II. Kategorije obdelanih osebnih podatkov

II.1. Če ste stranka nexles.com, S.C. PestControl Expert S.R.L bodo obdelovali vaše osebne podatke, kot so ime in priimek, telefon, e-poštni naslov, naslov za izstavitev računa, naslov za dostavo, podatke o tem, kako uporabljate nexles.com, na primer vedenje / želje / vaše navade v nexles.com, pa tudi katere koli druge kategorije podatkov, ki jih posredujete neposredno v okviru ustvarjanja vašega uporabniškega računa, v okviru oddaje naročila prek nexles.com ali na kakršenkoli drug način, ki je posledica uporabe nexles.com.

Če za ustvarjanje uporabniškega računa na nexles.com, uporabljate svoj Facebook ali Google račun, bo PestControl Expert S.R.L. obdelal naslednje podatke javnega profila, ki jih prikazujejo posamezne aplikacije: uporabniško ime, e-poštni naslov.

Če se odločite za ustvarjanje uporabniškega računa tik pred dokončanjem naročila izdelka, ki je na voljo na nexles.com, bo za samodejno ustvarjanje računa potreben vaš e-poštni naslov. Če naročila ne dokončate, PestControl Expert S.R.L. ne bo shranil e-poštnega naslova in drugih podatkov. in ustvarjeni račun bo samodejno izbrisan.

II.2. Če ste obiskovalec nexles.com, bo PestControl Expert S.R.L.obdelal vaše osebne podatke, ki jih posredujete neposredno v okviru uporabe pestcontrol-expert.com, kot so podatki, ki jih navedete v vprašanju ali obrazcu za pritožbo, če jih izpolnite.

II.3. Prijava na delovno mesto pri PestControl Expert S.R.L. kot kandidat z dostopom do razdelka Kariere, ki je na voljo na nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bo obdelal osebne podatke, ki jih navedete v tem kontekstu, kot so vaše ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, izkušnje in vsi drugi podatki, vključeni v dokumente, ki ste jih izbrali za nalaganje v tem delu.

II.4. Če ste kontaktna oseba partnerjev ali potencialnih partnerjev, bo PestControl Expert S.R.L. obdelal vaše kontaktne podatke, kot so vaše ime in priimek, e-poštni naslov in telefonska številka, ki ste jo navedli v okviru začetka ali razvoja pogodbenega odnosa s partnerji ali bodočimi partnerji.

III. Namen in osnova obdelave

III.1. Če ste stranka nexles.com, bo PestControl Expert S.R.L. vaše osebne podatke obdelal na naslednji način:

- za izvedbo pogodbenega razmerja med vami in nexles.com, oziroma za prevzem, potrjevanje, pošiljanje in zaračunavanje naročila na nexles.com, obveščanje o stanju naročila, organiziranje vračila naročenih izdelkov itd.

Osnova: Obdelava vaših podatkov v ta namen temelji na pogodbi med vami in PestControl Expert S.R.L.. Potrebni so vaši osebni podatki. Če zavrnete posredovanje podatkov, lahko to vpliva na pogodbeno razmerje med vami in and PestControl Expert S.R.L..

- za izpolnitev zakonskih obveznosti PestControl Expert S.R.L. v okviru storitev, zagotovljenih prek nexles.com, vključno z obveznostmi na področju obdavčenja, pa tudi na področju arhiviranja.

Osnova: Obdelava vaših podatkov v ta namen je potrebna na podlagi zakonskih obveznosti. V ta namen morate posredovati svoje podatke. Zavrnitev posredovanja podatkov lahko povzroči, da PestControl Expert S.R.L. ne bo zmožen izpolniti svoje zakonske obveznosti in vam zato ne more zagotavljati storitev prek nexles.com.

Če se želite odjaviti od prejemanja takšnih komercialnih sporočil, lahko uporabite možnost na koncu vsakega e-poštnega sporočila, ki vsebuje komercialna sporočila. Poleg tega se lahko odjavite v razdelku Informacije o mojem računu.

Posredovanje vaših podatkov v ta namen je prostovoljno. Če zavrnete soglasje za obdelavo vaših podatkov v ta namen, to za vas ne bo imelo negativnih posledic.

- za izvajanje različnih analiz, poročil o delovanju nexles.com, razvoj profilov potrošniških preferenc, predvsem z namenom izboljšanja izkušenj, ponujenih na nexles.com.

Osnova: Obdelava vaših podatkov v ta namen temelji na legitimnem interesu PestControl Expert S.R.L. za trajno izboljšanje uporabniške izkušnje na nexles.com. Posredovanje vaših podatkov v ta namen je prostovoljno. Če zavrnete posredovanje podatkov v ta namen, to za vas ne bo imelo negativnih posledic.

III.2. Če ste obiskovalec nexles.com, bo PestControl Expert S.R.L. vaše osebne podatke obdelal na naslednji način:

- za tržne dejavnosti oziroma za prenos komercialnih sporočil o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja PestControl Expert S.R.L, s pomočjo komunikacije na daljavo (po e-pošti) preko nexles.com.

V ta namen lahko izrazite soglasje za obdelavo podatkov tako, da izpolnite in označite ustrezno polje v obrazcu za naročanje na novice, ki je na voljo na nexles.com. Če se želite odjaviti od prejemanja takšnih komercialnih sporočil, lahko uporabite možnost na koncu vsakega e-poštnega sporočila, ki vsebuje komercialna sporočila.

Posredovanje vaših podatkov v ta namen je prostovoljno. Če zavrnete soglasje za obdelavo vaših podatkov v ta namen, to za vas ne bo imelo negativnih posledic.

- za reševanje zahtevkov, pritožb in spremljanje prometa ter izboljšanje vaše izkušnje na nexles.com.

Osnova: Obdelava vaših podatkov v ta namen temelji na legitimnem interesu PestControl Expert S.R.L. zagotoviti pravilno delovanje nexles.com, pa tudi trajno izboljšati izkušnjo obiskovalcev spletne strani nexles.com, vključno z reševanjem različnih vprašanj ali pritožb.

Posredovanje vaših podatkov v ta namen je prostovoljno. Če zavrnete posredovanje podatkov v ta namen, to za vas ne bo imelo negativnih posledic.

III.3. Če se odločite, da se prijavite na delovno mesto nexles.com kot kandidat, bo PestControl Expert S.R.L. vaše osebne podatke obdelal na naslednji način:

- za izvajanje posebnih dejavnosti zaposlovanja za določena prosta delovna mesta znotraj PestControl Expert S.R.L.

Osnova: obdelava vaših podatkov v ta namen temelji na vaši zahtevi za pogodbo. Posredovanje vaših podatkov v ta namen je prostovoljno. Zavrnitev posredovanja podatkov lahko povzroči, da v podjetju PestControl Expert S.R.L. vas ne bodo upoštevali pri zaposlovanju za različna delovna mesta.

- za druge namene in razloge, naštete v odseku III.2. Zgoraj.

III.4. Če ste kontaktna oseba partnerjev ali potencialnih partnerjev, bo PestControl Expert S.R.L. vaše osebne podatke obdelal na naslednji način:

- za začetek ali vodenje pogodbenega razmerja med PestControl Expert S.R.L. in partnerji ali potencialnimi partnerji

Osnova: Obdelava vaših podatkov v ta namen temelji na legitimnem interesu PestControl Expert S.R.L. za začetek in vodenje pogodbenih razmerij v okviru zagotavljanja storitev na nexles.com. Zavrnitev posredovanja podatkov v ta namen lahko povzroči, da PestControl Expert S.R.L. ne bo zmožen opravljati svoje dejavnosti.

- za druge namene in razloge, naštete v odseku III.2. Zgoraj.

IV. Čas obdelave vaših podatkov

Kot je bilo mišljeno, bo PestControl Expert S.R.L. obdeloval vaše osebne podatke, dokler je to potrebno za dosego zgoraj omenjenih namenov obdelave.

Če ste stranka, bomo vaše podatke obdelovali za čas trajanja pogodbenega razmerja in nato v skladu z notranjimi politikami PestControl Expert S.R.L. oziroma za čas, potreben za izpolnitev zakonskih obveznosti podjetja PestControl Expert S.R.L. (na primer pri računovodskih listinah, za katere je zakonsko določeno obdobje hrambe 10 let od konca proračunskega leta, v katerem so bili sestavljeni).

Če ste stranka in želite izvesti možnost brisanja uporabniškega računa s klikom na gumb Izbriši račun v razdelku Podatki o mojem računu, si bo PestControl Expert S.R.L. to dejanje razlagal kot vašo možnost odjave od prejemanja komercialnih sporočil, prek katerih vas obveščamo o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja nexles.com. Če se odločite za izbris uporabniškega računa, vam takšnih e-poštnih sporočil ne bomo več pošiljali. Vendar vas želimo obvestiti, da brisanje vašega računa ne bo samodejno izbrisalo vaših osebnih podatkov. Če ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo ali želite podatke izbrisati, lahko uveljavljate pravice, podrobno opisane v razdelku VI spodaj. Če zahtevate izbris računa, vendar je na njem vsaj eno aktivno naročilo, se zahteva za izbris računa zabeleži šele po dostavi izdelkov in zaključku zadnjega aktivnega naročila.

Če umaknete soglasje za obdelavo podatkov za tržne namene, bo PestControl Expert S.R.L. prenehal obdelovati vaše osebne podatke v ta namen, ne da bi to vplivalo na obdelavo PestControl Expert S.R.L. na podlagi vašega soglasja, preden ste ga umaknili.

Če se odločite, da se kot kandidat prijavite na nexles.com, bo PestControl Expert S.R.L. osebne podatke hranil, dokler je to potrebno za postopek zaposlovanja. Če niste izbrani za delovno mesto, za katero ste se prijavili, bo PestControl Expert S.R.L. obdeloval podatke, ki ste jih posredovali za druge postopke zaposlovanja.

Če ste kontaktna oseba od PestControl Expert S.R.L. Partnerjev ali potencialnih partnerjev, se bodo vaši osebni podatki obdelovali toliko časa, kolikor je potrebno za sklenitev/izvajanje pogodbe, nato pa bodo predmet notranjih politik in zakonskih obveznosti, vključno arhiviranja.

IV.1. Razkritje osebnih podatkov

Za namene obdelave PestControl Expert S.R.L. lahko razkrije vaše podatke partnerjem, povezanim podjetjem PestControl Expert S.R.L, tretjim osebam ali subjektom, ki podpirajo PestControl Expert S.R.L. pri zagotavljanju storitev prek nexles.com (npr. kurirske družbe, ponudniki storitev IT) ali centralnim/lokalnim javnim oblastem v naslednjih zgledih, navedenih spodaj:

- za upravljanje nexles.com, vključno za posredovanje odnosa med vami in našimi partnerji, ki prodajajo izdelke prek tega spletnega mesta, če naročite izdelke, ki jih prodajajo oni;
- v primerih, ko bi bila ta komunikacija potrebna za podelitev nagrad ali drugih ugodnosti strankam zaradi njihovega sodelovanja v različnih promocijskih kampanjah, ki jih organizira PestControl Expert S.R.L. prek nexles.com;
- za vzdrževanje, personalizacijo in izboljšanje spletnega mesta nexles.com in storitev, opravljenih prek njega;
- za izvajanje analize podatkov, preizkušanje in raziskovanje, spremljanje uporabe in trendov dejavnosti, razvoj varnostnih funkcij in preverjanje pristnosti uporabnikov;
- za prenos komercialnih tržnih sporočil pod pogoji in omejitvami, ki jih določa zakon;
- kadar razkritje osebnih podatkov določa zakon itd.

Za obdelavo podatkov s strani partnerjev, s katerimi sklepate razmerje, prek nexles.com in ki vaše podatke obdelujejo v svojem imenu kot upravljavci podatkov, upoštevajte politike zasebnosti, ki jih ponujajo ti partnerji. PestControl Expert S.R.L. nima nadzora nad tem, kako drugi obdelujejo vaše podatke.

IV.2. Prenos osebnih podatkov

Osebni podatki, posredovani PestControl Expert S.R.L. se lahko prenesejo izven Romunije.

V. Vaše pravice

V zvezi z obdelavo podatkov imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave, pravico nasprotovati obdelavi v mejah in pogojih, ki jih določa zakon, pa tudi pravico do prenosa podatkov. Če se odločite za privolitev, jo imate pravico kadarkoli umakniti, ne da bi to vplivalo na obdelavo PestControl Expert S.R.L. na podlagi vašega soglasja, preden ga umaknete. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri nacionalnem nadzornem organu za obdelavo osebnih podatkov.

V skladu z določbami Uredbe 2016/679/EU boste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imeli naslednje pravice:

pravica do dostopa vaših podatkov: lahko zahtevate, da vas obvestimo o kategorijah osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namenu obdelave, prejemnikih, ki so jim bili ali bodo sporočeni, obdobju, v katerem naj bi bili shranjeni, ali če to ni mogoče , merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega postopka odločanja, vključno z ustvarjanjem profilov;
pravica zahtevati popravek podatkov: če obstajajo napake v zvezi s podatki, ki se obdelujejo, lahko zahtevate, da se popravijo; če so podatki nepopolni, lahko zahtevate dopolnitev. Popravek se sporoči vsakemu prejemniku, kateremu so bili podatki poslani, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmerna prizadevanja;
pravica do zahtevanja omejitve obdelave podatkov: imate pravico zahtevati omejitev obdelave podatkov v naslednjih primerih: če ste dvomili o točnosti podatkov za obdobje, ki nam omogoča preverjanje točnosti podatkov; če je obdelava nezakonita in boste nasprotovali izbrisu svojih osebnih podatkov in namesto tega zahtevali omejitev njihove uporabe; če jih upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za obdelavo, temveč zahteva, da pravico poiščejo, uveljavijo ali zagovarjajo na sodišču; če že toliko časa nasprotujete obdelavi, da je preverjeno, ali zakonite pravice operaterja prevladajo nad vašimi pravicami;
pravica zahtevati izbris podatkov: lahko zahtevate izbris obdelanih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani, če ste umaknili svoje soglasje in ni druge pravne podlage za obdelavo; če nasprotujete obdelavi in ni nobenih utemeljenih razlogov, da bi prevladovali pri obdelavi; če so osebni podatki obdelani nezakonito; osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti; osebni podatki so bili zbrani v zvezi z zagotavljanjem storitev informacijske družbe;
pravica zahtevati prenos podatkov (za prenos podatkov): lahko zahtevate prenos svojih podatkov drugemu operaterju, če obdelava temelji na vašem soglasju in je obdelava samodejna;
pravica do nasprotovanja obdelavi: imate pravico nasprotovati obdelavi vaših podatkov, če gre za neposredno trženje. Hkrati lahko ugovarjate obdelavi, razen če operater dokaže, da ima upravičene razloge za obdelavo in ima prednost pred vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali da je namen uveljaviti, izvesti ali zagovarjati pravico na sodišču; 
pravica, da ne boste predmet odločitve, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi podatkov: ne boste predmet odločitve, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi podatkov.

VI. Zbrani podatki

Nexles.com zbira osebne podatke na tri načine: 
direktno od uporabnika: Ko se naročite na storitve, ki jih ponuja PestControl Expert S.R.L. da bi lahko spremljali uporabo spletnega mesta, bomo morda morali zahtevati osebne podatke (e-poštni naslov, ime, priimek, naslov, itd.)
poročila o prometu strežnika: Ko obiščete spletno mesto nexles.com, boste navedli nekaj informacij o sebi, na primer svoj naslov IP, čas obiska, kraj, od kod prihajate, trajanje obiska, saj bo PestControl Expert S.R.L. te podatke zapisoval.
piškotki: Ko obiščete pestcontrol-expert.com, boste morda prejeli piškotek za lažje shranjevanje in sledenje vašim željam.

Za vsa dodatna vprašanja o tem, kako se obdelujejo vaši osebni podatki in kako uveljavljati vaše zgornje pravice, se obrnite na: si@nexles.com

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.