• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl syngenta insecticide crop actellic 50 ec 100 ml - 0, thumbnail

Actellic 50 EC, 100 ml

9,42 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Actellic 50 EC, 100 ml

sl syngenta insecticide crop actellic 50 ec 100 ml - 0

Actellic 50 EC, 100 ml

Na zalogi

9,42 €
- +
9,42 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Actellic 50 EC, 100 ml je močan insekticid za uporabo pri shranjevanju proti napadom žuželk. Zagotavlja zanesljivo delovanje za zaščito skladiščnih silosov in skladišč.

Prednosti:
- deluje ob stiku, zaužitju in zaplinjevanju;
- organofosforjeva spojina;
- ne vpliva na kakovost semen;
- akaricidne lastnosti.

Način delovanja Actellic 50 EC:
- Je orodje za zatiranje insektov v skladiščnih nanosih:
- zagotavlja hitre učinke in ima kratko čakalno dobo;
- ubija žuželke in preprečuje njihovo vrnitev v prostore za shranjevanje;
- močno zaplinjevanje omogoča zatiranje škodljivcev na težko dostopnih mestih;
- Ne vpliva na kakovost shranjenih semen.

Načini uporabe:
- območja za shranjevanje semena je treba pred obiranjem (pozno pomlad) obdelati z avtomatskimi sistemi (generatorji hladne megle).
- doziranje generatorjev hladne megle je odvisno od specifikacij stroja, ne da bi presegli priporočeni odmerek.
Za shranjena žita:
- semena je treba čim prej obdelati, saj so natovorjena v skladišče. Čas odmora: 14 dni od obdelave žit, obdelanih s trakom.

Priporočila:
- za najboljše rezultate izvedite obdelavo, ko je enota za shranjevanje prazna.
- če se sušenje ne izvede, lahko zmanjša učinkovitost zdravljenja. - za najboljše rezultate pri uporabi tega izdelka naj bo vlaga semen pod 15%.
- samo usposobljeno osebje sme izvajati tretmaje s tem izdelkom.

Za shranjevanje:
Semena je treba pred žetvijo (konec pomladi) obdelati z avtomatskimi sistemi (generatorji hladne megle). Kavcijo zaprite med 24 in 48 urami. Odmerjanje generatorjev hladne megle temelji na njihovi vrsti in specifikacijah, ne da bi prekoračili priporočeni odmerek na površini. Za dobre rezultate zdravite, ko je prazen.
Za shranjena žita:
Semena je treba čim prej obdelati, saj se naložijo na trak za shranjevanje. Semena, ki kažejo rahlo vlago, je treba pred obdelavo posušiti. Če se sušenje ne konča, lahko zmanjša učinkovitost obdelave z razgradnjo insekticida. Za najboljše rezultate pri uporabi tega izdelka naj bo vlaga semen pod 15%. Če je vlažnost večja, se učinkovitost in trajanje delovanja izdelka zmanjšata. Za uporabo tega izdelka uporabite kvalificirano osebje.

Ciljno območje Škodljivci Odmerek
Shrambe so (samo za avtomatizirane nanose) Škladiščni žužki 1% (50-100 ml / m2.)
Skladiščenje žita (za porabo) Žitni žužki 10 ml komercialnega izdelka / žito (razredčeno v 1 l vode)

Prosimo preberite, razumite in upoštevajte celotne pogoje, izjavo o omejitvi odgovornosti in navodila za uporabo. Po potrebi uporabite ustrezno osebno varnostno opremo.

Dodatne informacije

Proizvajalec Syngenta
Pakiranje 100 ml
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi Pirimifos-metil
Koncentracija aktivne snovi 500 g/litre
Pridelki Grain
Bio Pridelki Ni primerno
Način delovanja ob stiku, ob zaužitju
Škodljivci pridelkov weevil
Odmerek 1 ml/t;50-100 ml/mp
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo, ULV-hladna megla
Vonj močno draži

Previdnostne izjave

 
 
 
 
 
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P309+P311 PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P331 NE izzvati bruhanja
P370+P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti ..
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H370 Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.