• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl syngenta herbicide gardoprim plus gold 500 sc 5 l - 0, thumbnail

Gardoprim Plus Gold 500 SC, 5 litrov

96,54 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Gardoprim Plus Gold 500 SC, 5 litrov

sl syngenta herbicide gardoprim plus gold 500 sc 5 l - 0

Gardoprim Plus Gold 500 SC, 5 litrov

Na zalogi

96,54 €
- +
96,54 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Syngenta Gardoprim Plus Gold 500 SC, 5 litres

Dodatne informacije

Proizvajalec Syngenta
Pakiranje 5 litrov
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije SC-koncentrirana suspenzija
Aktivne snovi S-metolaklor, Terbutilazin
Koncentracija aktivne snovi 312,5 g/liter, 197,5 g/liter
Proti Čičerika, Common groundsel, Corn buttercup, Divja gorčica, Divji grah, Dresen, Field sow-thistle, Grobi petelin, Hibiskus, Jetičik, Johnsonova trava, Krvavordeča srakonja, Navadna konopljina kopriva, Navadna kurja češnjica, Navadna loboda, Navadna rosnica, Navadni kristavec, Navadni plešec, Njivska vijolica, Njivski mošnjak, Pasje zelišče, Rumeni lisičji rep, Ščavjelistna dresen, Srhkodlakavi ščir, Trava na dvorišču, Žametni list
Pridelki Koruza, Sončnica
Odmerek 3.5-5 l/ha
Čas nanosa Po uničenju, Pred uničenjem
Vrste trav enoletne dvokaličnice, enoletnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 Povzroča hudo draženje oči
H373 Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne, H400
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.