• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl syngenta herbicide fusilade forte ec 100 ml - 0, thumbnail

Fusilade Forte EC, 100 ml

6,67 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Fusilade Forte EC, 100 ml

sl syngenta herbicide fusilade forte ec 100 ml - 0

Fusilade Forte EC, 100 ml

Na zalogi

6,67 €
- +
6,67 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Herbicide Syngenta Fusilade Forte EC, 100 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Syngenta
Pakiranje 100 ml
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 4
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi Fluazifop-p-butil
Koncentracija aktivne snovi 150 g/liter
Proti Divji oves, Johnsonova trava, Krvavordeča srakonja, Plazeča pirnica, Rumeni lisičji rep, Trava na dvorišču
Pridelki Borovnica, Breskev, Čebula, Češnja, Drevo marelice, Hruška, Jablana, Jagode, Krompir, Kutina, Oljna repica, Sladkorna pesa, Sliva, Sončnica, Vinograd, Višnje
Odmerek 0.8-1.3 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletnica , trajnica enokaličnica
Tip Nanosa Pripravljeno za uporabo

Previdnostne izjave

 
 
 
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.