• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
sl syngenta herbicide dual gold 960 ec 1 l - 0, thumbnail

Dual Gold 960 EC, 1 liter

34,3 €

Na zalogi

Ekspresna Dostava v Europi

že od 3,5€

1-2 Dni

Dual Gold 960 EC, 1 liter

sl syngenta herbicide dual gold 960 ec 1 l - 0

Dual Gold 960 EC, 1 liter

Na zalogi

34,3 €
- +
34,3 €

Na zalogi

Ekspresna Dostava v Europi

že od 3,5€

1-2 Dni

For delivery estimate, please log into your account and set the address.

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Herbicide Syngenta Dual Gold 960 EC, 1 litre

Dodatne informacije

Proizvajalec Syngenta
Pakiranje 1 litre
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi S-metolaklor
Koncentracija aktivne snovi 960 g/liter
Proti Hibiskus, Johnsonova trava, Krvavordeča srakonja, Letno živo srebro, Navadni plešec, Navadni portulak, Njivski lisičji rep, Rumeni lisičji rep, Trava na dvorišču
Pridelki Čebula, Cvetača, Fižol, Jagode, Krompir, Lan, Poper, Sončnica
Odmerek Ne
Čas nanosa Pred uničenjem
Vrste trav enoletne dvokaličnice, enoletnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H315 Povzroča draženje kože
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 Povzroča hudo draženje oči
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.