• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl syngenta fungicide ortiva top 10 ml - 0, thumbnail

Ortiva Top, 10 ml

3,03 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Ortiva Top, 10 ml

sl syngenta fungicide ortiva top 10 ml - 0

Ortiva Top, 10 ml

Na zalogi

3,03 €
- +
3,03 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Fungicide Syngenta Ortiva Top, 10 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Syngenta
Pakiranje 10 ml
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije SC-koncentrirana suspenzija
Aktivne snovi Azoksistrobin, Difenokonazol
Koncentracija aktivne snovi 200 g/litre, 125 g/litre
Pridelki Brokoli, Bučke, Čebula, Česen, Cvetača, Fižol, Grah, Hren, Jagode, Jajčevec, Korenček, Kumara, Melone, Paradižnik, Pastinak, Peteršilj, Poper, Por, Redkev, Solata, Zelena, Zelje
Bolezni Alternarija, Antraknoza, Listni madeži, Peronosporales, Plesen, Plesen paradižikovih listov, Praškasta plesen, Rja
Odmerek 1 l/ha
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.