• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si summit agro fungicide cupertine super 1 kg - 0, thumbnail

Cupertine super, 1 kg

21,26 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Cupertine super, 1 kg

si summit agro fungicide cupertine super 1 kg - 0

Cupertine super, 1 kg

Na zalogi

21,26 €
- +
21,26 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Fungicide Summit agro Cupertine Super, 1 kg

Dodatne informacije

Proizvajalec Summit agro
Pakiranje 1 kg
Formulacije WP-omočljiv prah
Aktivne snovi Bakrov sulfat, Cimoksanil
Koncentracija aktivne snovi 22.5 %; 3%
Pridelki Jajčevec, Krompir, Paradižnik, Poper, Vinograd
Bolezni Alternarija, Potato late blight
Odmerek 3.5-4 kg/ha
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
 
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.