• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si eu disinfectant lime chloride 25 kg - 1, thumbnail

Dezinfektanti Apnen klorid, 25 kg

42,36 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Apnen klorid, 25 kg

si eu disinfectant lime chloride 25 kg - 1

Dezinfektanti Apnen klorid, 25 kg

Na zalogi

42,36 €
- +
42,36 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Ne more ga uporabiti
Prebivalstvo
 
Lahko ga uporabi
Profesionalci

Informacije o izdelku

Apnen klorid, 25 kg, je izdelek za površinsko dezinfekcijo, ki se lahko uporablja tudi za beljenje. Lahko se uporablja za sanitarne nanose, kemično industrijo, kot belilo za tekstil, celulozo in papirno industrijo.

Prednosti:
- razkužilo;
- dobro deluje kot belilo;
- hitro delujoče.

Način delovanja:
Apnen klorid se uporablja za okoljsko higieno kot baktericidno, fungicidno in virucidno.
- Aktivni klor deluje proti plesni, bakterijam, glivam in se lahko uporablja tudi kot belilo za različne industrijske aplikacije.

Načini uporabe:
- Nanesite na površino, ki jo želite razkužiti, in pustite, da deluje, odvisno od stopnje okužbe.
- Po čakalni dobi temeljito očistite površino.
- Odvisno od stopnje okužbe uporabite večji ali manjši odmerek apnenega klorida.

Odmerjanje:
Bakterije - 5 do 60 minut z uporabo 100 do 200 g na 1 l vode.
Glive - 15 minut z uporabo 1000 do 200 g na 1 l vode.
Lončki - 60 minut z uporabo 100 g na 1 l vode.
Alge - 5 dni z uporabo 100 g na 1 l vode.

Kompatibilnost:
- Previdno se izogibajte mešanju z vnetljivimi snovmi.

Priporočila:
Uporabljajte ustrezno zaščitno opremo, očala, masko, gumijaste rokavice.
Raztopino uporabite takoj po pripravi.
Ne kadite in ne uživajte hrane ali pijače na obdelanem območju.
Po zdravljenju si umijte roke z milom in vodo.
Po praznjenju posode ne uporabljajte znova.

Aktivnost Koncentracija Čas delovanja  Odmerek
Baktericidna 10 - 20% 5 - 60 min. 100-200 g/ 1 L vode
Fungicidna 10 - 20% 15 min. 100-200 g/ 1 L vode
Sporicidna 10% 60 min. 100 g/ 1 L vode
Algicidna 10% 5 dni 100 g/ 1 L vode

Prosimo, da preberete, razumete in upoštevate celotne pogoje, zavrnitev odgovornosti in navodila za uporabo. Po potrebi uporabite ustrezno osebno varnostno opremo.

Dodatne informacije

Proizvajalec EU
Pakiranje 25 kg
Ciljna uporaba Profesionalci
Rok uporabnosti (leta) 1
Formulacije Prah
Zdravljenje Plesen, Sanitarne površine
Spekter Baktericidno, Fungicidno, Virucidno
Patogeni Kandidoza
Aktivne snovi Aktivni klor
Koncentracija aktivne snovi 328 g/kg

Previdnostne izjave

 
 
 
 
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano
P220 Hraniti ločeno od oblačil/.../vnetljivih materialov
P221 Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi …, P260
P264 Po uporabi temeljito umiti ..
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P370+P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti ..
P391 Prestreči razlito tekočino.
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin
EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor)
H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
H319 Povzroča hudo draženje oči
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.