• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl dupont disinfectant virkon s 5 kg - 1, thumbnail

Dezinfektanti Virkon S, 5 kg

119,52 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Virkon S, 5 kg

sl dupont disinfectant virkon s 5 kg - 1

Dezinfektanti Virkon S, 5 kg

Na zalogi

119,52 €
- +
119,52 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Disinfectant Dupont Virkon S, 5 kg

Dodatne informacije

Proizvajalec Dupont
Pakiranje 5 kg
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Formulacije Prah
Zdravljenje Pitna voda, Veterinarske površine
Spekter Baktericidno, Fungicidno, Virucidno
Aktivne snovi Benzensulfonska kislina, Dipotassium Sulphate, Jabolčna kislina, Kalijeva sol, Pentakalij, Potassium Bisulphate, Sodium toluenesulfonate, Sulfamidna kislina

Previdnostne izjave

 
P264 Po uporabi temeljito umiti ..
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
H315 Povzroča draženje kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.