• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl corteva insecticide crop delegate 3 g - 0, thumbnail

Delegate, 3 g

2,21 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Delegate, 3 g

sl corteva insecticide crop delegate 3 g - 0

Delegate, 3 g

Na zalogi

2,21 €
- +
2,21 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Insecticide crop Corteva Delegate, 3 g

Dodatne informacije

Proizvajalec Corteva
Pakiranje 3 g
Formulacije WG-disperzibilne zrnca v vodi
Aktivne snovi Spinetoram
Koncentracija aktivne snovi 250 g/kg
Pridelki Breskev, Cranberries, Drevo marelice, Hruška, Jablana, Sliva
Bio Pridelki Ni primerno
Način delovanja ob stiku, ob zaužitju
Škodljivci pridelkov codling moth, oriental fruit moth, zahodni cvetni resar
Odmerek 0.3 kg/ha;400-1.000 l/ha
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo
Vonj rahlo draži

Previdnostne izjave

 
 
 
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H373 Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne, H410

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.