• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si nufarm growth regulator stabilan 100 ml - 1, thumbnail

Stabilan 750 SL, 100 ml

1,98 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Stabilan 750 SL, 100 ml

si nufarm growth regulator stabilan 100 ml - 1

Stabilan 750 SL, 100 ml

Na zalogi

1,98 €
- +
1,98 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Growth regulator Nufarm Stabilan 750 SL, 100 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Nufarm
Pakiranje 100 ml
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 2
Formulacije SL-topen koncentrat
Pridelki Oljna repica, Ovs, Pšenica, Rye, Tritikale
Aktivne snovi Klormekvat klorid
Koncentracija aktivne snovi 750 gr/l
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P234 Hraniti samo v originalni posodi
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P330 Izprati usta
P363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H290 Lahko je jedko za kovine
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.