• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl nufarm herbicide dicopur d 1 l - 1, thumbnail

Dicopur D SL, 1 liter

12,94 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Dicopur D SL, 1 liter

sl nufarm herbicide dicopur d 1 l - 1

Dicopur D SL, 1 liter

Na zalogi

12,94 €
- +
12,94 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Nufarm Dicopur D SL, 1 litre

Dodatne informacije

Proizvajalec Nufarm
Pakiranje 1 litre
Rok uporabnosti (leta) 2
Formulacije SL-topen koncentrat
Aktivne snovi Acetochlor
Koncentracija aktivne snovi 600 g/liter
Proti Čičerika, Common groundsel, Creeping thistle, Divja gorčica, Divje redkev, Dresen, Field sow-thistle, Modri glavinec, Navadna loboda, Njivski mošnjak, Pasje zelišče
Pridelki Koruza, Pšenica, Trava
Odmerek 1 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletne dvokaličnice, trajnica dvodomna
Tip Nanosa Aerosol

Previdnostne izjave

 
 
 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.