• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl nufarm seed treatment amiral proffy 6 fs 5 l - 0, thumbnail

Amiral Proffy 6 FS, 5 litrov

145,42 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Amiral Proffy 6 FS, 5 litrov

sl nufarm seed treatment amiral proffy 6 fs 5 l - 0

Amiral Proffy 6 FS, 5 litrov

Na zalogi

145,42 €
- +
145,42 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Amiral Proffy 6 FS, ki se uporablja za seme pšenice, rži, tritikale, ječmena in ječmena, namenjen za setev, deluje kot sistemski fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem na širok spekter fitopatogenov, ki se prenašajo skozi semena in tla. Med kalitvijo in rastjo sadik se aktivna snov absorbira skozi korenine in se porazdeli po rastlinskih organih ter jih zaščiti pred nekaterimi najbolj škodljivimi boleznimi z notranjo in zunanjo okužbo, ki jo najdemo v neobdelanih pridelkih žit iz slame.

Način delovanja:

Po obdelavi aktivna snov prodre v semena in nato v mlade rastline ter jih dolgo zaščiti. Ker je sistemski fungicid, deluje tako, da zavira biosintezo ergosterola v celičnih stenah ciljnih patogenov.

Obdelava semen z Amiral Proffy 6 FS ne vpliva na biološko kakovost semena, tudi če se seme shrani eno leto po obdelavi.

Kako ga uporabiti:

Pripravek se nanaša na semena pšenice in ječmena, namenjena za setev.

Priporočeni odmerek je 0,5 l proizvoda / tono semena. S tekočo formulo se izdelek zlahka raztopi in enakomerno porazdeli po površini semena, kar zagotavlja dobro zaščito.

Priprava raztopine:

Izdelek se zmeša z vodo z 8-10 l vode za vsako tono obdelanega semena.

Pri uporabi tretmaja je zelo pomembno spoštovati uporabljeni odmerek in doseči enakomerno porazdelitev na površini semena.

Kompatibilnost:

Izdelek je združljiv z večino fungicidov in insekticidov (imidakloprid), ki se uporabljajo pri obdelavi semen.

Za pravilno uporabo pred uporabo preglejte seznam združljivosti in izvedite preverjanje združljivosti.

Selektivnost:

Če se izdelek uporablja v skladu s priporočili na nalepki (odmerki, kulture, količine raztopin), izdelek ni fitotoksičen in nima stranskih učinkov, kot so zapoznelo vznikanje, nenormalni mikrobi, etiolacija ali razbarvanje mladih rastlin.

Preostale količine semen po setveni sezoni lahko pravilno shranimo do naslednje sezone, ne da bi to negativno vplivalo na kalivost.

Pridelek

Bolezen 

Odmerek/tona

Pšenica, rž, tritikale

Tilletia, Fusarium oxysporum

0,5 l/t

Ječmen

Ustilago avenae, Pyrenophora gramineum

0,5 l/t

Dodatne informacije

Proizvajalec Nufarm
Pakiranje 5 litrov
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 2
Formulacije FS-koncentrirana suspenzija za obdelavo semen
Aktivne snovi Tebukonazol
Koncentracija aktivne snovi 60 g/litru
Pridelki Ječmen, Ječmen, Pšenica, Rye
Bolezni Tilletia
Odmerek 0.5 l/t
Bio Pridelki Ne
Tip Nanosa Pripravljeno za uporabo

Previdnostne izjave

 
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.