• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl summit agro herbicide nemasol 510 25 l - 0, thumbnail

Nemasol 510, 25 litrov

143,59 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Nemasol 510, 25 litrov

sl summit agro herbicide nemasol 510 25 l - 0

Nemasol 510, 25 litrov

Na zalogi

143,59 €
- +
143,59 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Taminco NV Nemasol 510, 25 litres

Dodatne informacije

Proizvajalec Taminco NV
Pakiranje 25 litrov
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije Tekočina
Aktivne snovi Metam-natrij
Koncentracija aktivne snovi 510 g/liter
Proti Srhkodlakavi ščir
Pridelki Kumara, Paradižnik
Odmerek 700 l/ha
Čas nanosa Pred uničenjem
Vrste trav letna, trajnica
Tip Nanosa Pripravljeno za uporabo

Previdnostne izjave

 
 
 
 
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P391 Prestreči razlito tekočino.
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H290 Lahko je jedko za kovine
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H351 Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H373 Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne, H410

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.