• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl syngenta herbicide lumax 537 5 se 5 l - 0, thumbnail

Lumax 537.5 SE, 5 litrov

Ni na zalogi

Lumax 537.5 SE, 5 litrov

sl syngenta herbicide lumax 537 5 se 5 l - 0

Lumax 537.5 SE, 5 litrov

Ni na zalogi

Informacije o izdelku

Herbicide Syngenta Lumax 537.5 SE, 5 litres

Dodatne informacije

Proizvajalec Syngenta
Pakiranje 5 litrov
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije SE-suspoemulzija
Aktivne snovi Mezotrion, S-metolaklor, Terbutilazin
Koncentracija aktivne snovi 37,5 g/liter, 375 g/liter, 125 g/liter
Proti Field sow-thistle, Goosegrass, Krvavordeča srakonja, Navadni kristavec, Pasje zelišče, Rumeni lisičji rep, Ščavjelistna dresen, Sončnica, Srhkodlakavi ščir, Trava na dvorišču, Žametni list
Pridelki Koruza
Odmerek 3-4 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletnica , trajnica enokaličnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P330 Izprati usta
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H315 Povzroča draženje kože
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.