• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl monsanto herbicide roundup classic pro 20 l - 0, thumbnail

Roundup Classic Pro, 20 litrov

328,8 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Roundup Classic Pro, 20 litrov

sl monsanto herbicide roundup classic pro 20 l - 0

Roundup Classic Pro, 20 litrov

Na zalogi

328,8 €
- +
328,8 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Monsanto Roundup Classic Pro, 20 litres

Dodatne informacije

Proizvajalec Monsanto
Pakiranje 20 litrov
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi Glifosat
Koncentracija aktivne snovi 360 g/l
Proti Creeping thistle, Goosegrass, Johnsonova trava, Poljski vezavec
Pridelki Čebula, Fižol, Gorčica, Gozdarstvo, Grah, Jablana, Ječmen, Koruza, Lan, Oljna repica, Ovs, Por, Pšenica, Rye, Sladkorna pesa, Sliva, Vinograd
Odmerek 1.5-10 l/ha
Čas nanosa Po uničenju, Pred uničenjem
Vrste trav enoletne dvokaličnice, enoletnica , trajnica dvodomna, trajnica enokaličnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P264 Po uporabi temeljito umiti ..
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H319 Povzroča hudo draženje oči
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.