• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl chemtura herbicide pantera 40 ec 500 ml - 0, thumbnail

Pantera 40 EC, 500 ml

13,8 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Pantera 40 EC, 500 ml

sl chemtura herbicide pantera 40 ec 500 ml - 0

Pantera 40 EC, 500 ml

Na zalogi

13,8 €
- +
13,8 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Chemtura Agro Solutions Pantera 40 EC, 500 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Chemtura Agro Solutions
Pakiranje 500 ml
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi 67 AD, Azimsulfuron-metil, Bentazon, Bifenox
Koncentracija aktivne snovi 40 g/liter
Proti Divji oves, Johnsonova trava, Krvavordeča srakonja, Rumeni lisičji rep, Trava na dvorišču
Pridelki Čebula, Krompir, Kumara, Lucerna, Oljna repica, Paradižnik, Sladkorna pesa, Soja, Sončnica, Vinograd
Odmerek 0.75-3 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletnica , trajnica enokaličnica
Tip Nanosa Pripravljeno za uporabo

Previdnostne izjave

 
 
 
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P331 NE izzvati bruhanja
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H315 Povzroča draženje kože
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 Povzroča hudo draženje oči
H341 Sum povzročitve genetskih okvar <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H360 Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.