• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si bayer herbicide pistol flex wg 37 6 kg - 4, thumbnail

Pistol Flex WG 37, 6 kg

1.586,64 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Pistol Flex WG 37, 6 kg

si bayer herbicide pistol flex wg 37 6 kg - 4

Pistol Flex WG 37, 6 kg

Na zalogi

1.586,64 €
- +
Brezplačna Dostava
1.586,64 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Herbicide Bayer Pistol Flex WG 37, 6 kg

Dodatne informacije

Proizvajalec Bayer
Pakiranje 6 kg
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije WG-disperzibilne zrnca v vodi
Aktivne snovi Diflufenikan, Jodosulfuron-metil-natrij
Koncentracija aktivne snovi 360 g/kg, 10g/kg
Proti Creeping thistle, Dresen, Enoletna modra trava, Fallopia convolvulus, Field sow-thistle, Ivy-leaved speedwell, Jetičik, Ščavjelistna dresen
Pridelki Okrasna drevesa
Odmerek 0.5 kg/ha
Čas nanosa Po uničenju, Pred uničenjem
Vrste trav enoletne dvokaličnice, enoletnica , trajnica dvodomna, trajnica enokaličnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H315 Povzroča draženje kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H319 Povzroča hudo draženje oči
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.