• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si adama herbicide sultan 50 sc 5 l - 1, thumbnail

Sultan 50 SC, 5 litrov

224,78 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Sultan 50 SC, 5 litrov

si adama herbicide sultan 50 sc 5 l - 1

Sultan 50 SC, 5 litrov

Na zalogi

224,78 €
- +
224,78 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Adama Sultan 50 SC, 5 litres

Dodatne informacije

Proizvajalec Adama
Pakiranje 5 litrov
Formulacije SC-koncentrirana suspenzija
Aktivne snovi Metazachlor
Koncentracija aktivne snovi 500 g/liter
Proti Čičerika, Common groundsel, Enoletna modra trava, Jetičik, Krvavordeča srakonja, Navadni plešec, Rumeni lisičji rep, Trava na dvorišču, Vijolična mrtva kopriva
Pridelki Gorčica, Oljna repica
Odmerek 0.5-2 l/ha
Čas nanosa Po uničenju, Pred uničenjem
Vrste trav enoletne dvokaličnice, enoletnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
 
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P391 Prestreči razlito tekočino
P405 Hraniti zaklenjeno
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H351 Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.