• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si ghilotina insecticide i8 2 protect spray bedbugs ticks 500ml - 4, thumbnail

Insekticid i0.82 Protect Spray proti Stenice & Bolhe, 500 ml

14,6 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

i0.82 Protect Spray proti Stenice & Bolhe, 500 ml

si ghilotina insecticide i8 2 protect spray bedbugs ticks 500ml - 4

Insekticid i0.82 Protect Spray proti Stenice & Bolhe, 500 ml

Na zalogi

5 (1)
14,6 €
- +
14,6 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci

Informacije o izdelku

Insecticide Ghilotina i8.2 Protect Spray against Bedbugs & Fleas, 500 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Ghilotina
Pakiranje 500 ml
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci
Formulacije Tekočina
Tip Nanosa Pripravljeno za uporabo
Aktivne snovi Izvleček piretruma, Piperonil butoksid, S-metopren
Koncentracija aktivne snovi 0.36%; 0.18%; 0.28%
Način delovanja ob stiku
Vonj rahel
Odmerek 5-15 ml/mp
Znebi se Ameriški ščurki, Bolhe, Dvojnonoge, Molji hrane, Molji oblačil, Mravlje, Muhe, Nemški ščurki, Orientalski ščurki, Pajki, Pršice, Škodljivci tobaka, Uši, Vinska Mušica

Previdnostne izjave

 
 
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P391 Prestreči razlito tekočino
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Effective

Ocena:
This is the only product effective against bed bugs
Jason, 23 Sep, 2022
Ti je bilo to v pomoč?

0

Pusti odgovor

Cancel
Odgovor

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.