• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl dow agro herbicide mustang 500 ml - 1, thumbnail

Mustang, 500 ml

16,2 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Mustang, 500 ml

sl dow agro herbicide mustang 500 ml - 1

Mustang, 500 ml

Na zalogi

16,2 €
- +
16,2 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Dow AgroSciences Mustang, 500 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Dow AgroSciences
Pakiranje 500 ml
Rok uporabnosti (leta) 2
Formulacije SE-suspoemulzija
Aktivne snovi 2.4-D kislina, Florasulam, Kislina 2
Koncentracija aktivne snovi 300 g/liter, 6,25 g/liter
Proti Čičerika, Field sow-thistle, Modri glavinec, Navadna loboda, Njivska pasja kamilica, Poljska gorčica, Sončnica
Pridelki Ječmen, Koruza, Ovs, Pšenica
Odmerek 0.4-0.6 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletne dvokaličnice, trajnica dvodomna
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.