• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl cheminova herbicide foxtrot 69 ew 100 ml - 0, thumbnail

Foxtrot 69 EW, 100 ml

4,99 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Foxtrot 69 EW, 100 ml

sl cheminova herbicide foxtrot 69 ew 100 ml - 0

Foxtrot 69 EW, 100 ml

Na zalogi

4,99 €
- +
4,99 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Herbicide Cheminova Foxtrot 69 EW, 100 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Cheminova
Pakiranje 100 ml
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Formulacije EW-Emulzija v vodi
Aktivne snovi Cloquintocet-mexyl, Fenoksaprop-p-etil
Koncentracija aktivne snovi 34.5 g/l, 69 g/l
Proti Divji oves, Enoletna modra trava, Johnsonova trava, Krvavordeča srakonja, Navadni srakoperec, Njivski lisičji rep, Rumeni lisičji rep, Trava na dvorišču
Pridelki Pšenica
Odmerek 0.9 - 1.1 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.