• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
sl bayer fungicide melody compact 49 wg 20 g - 0, thumbnail

Melody Compact 49 WG, 20 g

1,33 €

Na zalogi

Ekspresna Dostava v Europi

že od 3,5€

1-2 Dni

Melody Compact 49 WG, 20 g

sl bayer fungicide melody compact 49 wg 20 g - 0

Melody Compact 49 WG, 20 g

Na zalogi

1,33 €
- +
1,33 €

Na zalogi

Ekspresna Dostava v Europi

že od 3,5€

1-2 Dni

For delivery estimate, please log into your account and set the address.

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Fungicide Bayer Melody Compact 49 WG, 20 g

Dodatne informacije

Proizvajalec Bayer
Pakiranje 20 g
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije WG-disperzibilne zrnca v vodi
Aktivne snovi Bakrov oksiklorid, Iprovalikarb
Koncentracija aktivne snovi 84 g/kg, 406 g/kkg
Pridelki Jajčevec, Krompir, Kumara, Paradižnik, Poper, Vinograd
Bolezni Alternarija, Peronosporales, Plesen paradižikovih listov, Zvijanje listov breskve
Odmerek Ne
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P308 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:, P501
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H319 Povzroča hudo draženje oči
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.