• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl bayer fungicide melody compact 49 wg 20 g - 0, thumbnail

Melody Compact 49 WG, 20 g

1,48 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Melody Compact 49 WG, 20 g

sl bayer fungicide melody compact 49 wg 20 g - 0

Melody Compact 49 WG, 20 g

Na zalogi

1,48 €
- +
1,48 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Fungicide Bayer Melody Compact 49 WG, 20 g

Dodatne informacije

Proizvajalec Bayer
Pakiranje 20 g
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije WG-disperzibilne zrnca v vodi
Aktivne snovi Bakrov oksiklorid, Iprovalikarb
Koncentracija aktivne snovi 84 g/kg, 406 g/kkg
Pridelki Jajčevec, Krompir, Kumara, Paradižnik, Poper, Vinograd
Bolezni Alternarija, Peronosporales, Plesen paradižikovih listov, Zvijanje listov breskve
Odmerek 1.5-2 kg/ha
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P308 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:, P501
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H319 Povzroča hudo draženje oči
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.