• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si bayer fungicide luna sensation 500 sc 100 ml - 0, thumbnail

Luna Sensation 500 SC, 100 ml

Ni na zalogi

Luna Sensation 500 SC, 100 ml

si bayer fungicide luna sensation 500 sc 100 ml - 0

Luna Sensation 500 SC, 100 ml

Ni na zalogi

Informacije o izdelku

Fungicide Bayer Luna Sensation 500 SC, 100 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Bayer
Pakiranje 100 ml
Formulacije SC-koncentrirana suspenzija
Aktivne snovi Fluopiram, Trifloksistrobin
Koncentracija aktivne snovi 250 g/l; 250 g/l
Pridelki Fižol, Jajčevec, Kosmulja, Maline, Navadna rukvica, Paradižnik, Ribez, Solata, Valerijana
Bolezni Cvetoča pegavost, Plesen, Praškasta plesen, Rja
Odmerek 0.6-1 l/ha
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P263 Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H362 Lahko škoduje dojenim otrokom
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.