• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si basf herbicide basagran sl 100 ml - 0, thumbnail

Basagran SL, 100 ml

8,22 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Basagran SL, 100 ml

si basf herbicide basagran sl 100 ml - 0

Basagran SL, 100 ml

Na zalogi

8,22 €
- +
8,22 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Basf Basagran SL, 100 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Basf
Pakiranje 100 ml
Formulacije SL-topen koncentrat
Aktivne snovi Bentazon
Koncentracija aktivne snovi 480 g/l
Proti Bela metlika, Breskova dresen , Corn spurry, Creeping thistle, Divja gorčica, Divje redkev, Grobi petelin, Modri glavinec, Navadna rosnica, Navadni kristavec, Navadni plešec, Plezalna ajda, Srhkodlakavi ščir
Pridelki Broad bean, Clover, Fižol, Grah, Koruza, Krompir, Lucerna, Zelenjava
Odmerek 2.0 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletne dvokaličnice, trajnica dvodomna
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P264 Po uporabi temeljito umiti ..
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P303 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):, P305+P351+P338
P330 Izprati usta
P333 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:, P337
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.