• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si basf fungicide retengo 5 l - 0, thumbnail

Retengo, 5 litrov

263,04 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Retengo, 5 litrov

si basf fungicide retengo 5 l - 0

Retengo, 5 litrov

Na zalogi

263,04 €
- +
263,04 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Fungicide Basf Retengo, 5 litres

Dodatne informacije

Proizvajalec Basf
Pakiranje 5 litrov
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi Piraklostrobin
Koncentracija aktivne snovi 200 g/l
Pridelki Ječmen, Koruza, Pšenica, Sončnica
Bolezni Alternarija, Ožgani listi, Plesen, Rja
Odmerek 0.5 - 1.25 l/ha
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P103 Pred uporabo preberite etiketo
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P264 Po uporabi temeljito umiti ..
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P330 Izprati usta
P331 NE izzvati bruhanja.
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H315 Povzroča draženje kože
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 Povzroča hudo draženje oči
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.