• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl basf fungicide dagonis 15 ml - 0, thumbnail

Dagonis, 15 ml

2,41 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Dagonis, 15 ml

sl basf fungicide dagonis 15 ml - 0

Dagonis, 15 ml

Na zalogi

2,41 €
- +
2,41 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Fungicid Basf Dagonis, 15 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Basf
Pakiranje 15 ml
Formulacije SC-koncentrirana suspenzija
Aktivne snovi Difenokonazol, Fluxapiroxad
Koncentracija aktivne snovi 50 g/l; 75 g/l
Pridelki Brokoli, Čebula, Cvetača, Grah, Hruška, Jablana, Jagode, Jajčevec, Korenček, Kumara, Paradižnik, Peteršilj, Poper, Por, Sladkorna pesa, Solata, Zelje
Bolezni Antraknoza, Plesen, Plesen paradižikovih listov, Praškasta plesen, Rizoktonija, Rja, Venturija
Odmerek 0.6-2 l/ha
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P103 Pred uporabo preberite etiketo
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P263 Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem
P264 Po uporabi temeljito umiti ..
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H362 Lahko škoduje dojenim otrokom.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.